Suoraan sisältöön

Anonyymi rekrytointi Helsingin kaupungilla

Kuvassa on kotisairaalan työntekijöitä

Anonyymi rekrytointi lisää monimuotoisuutta
Anonyymillä rekrytoinnilla tarkoitetaan menetelmää, jossa työhakemuksesta poistetaan näkyvistä kaikki henkilöön viittaava tieto kuten hakijan nimi, syntymäaika, osoite ja äidinkieli. Lähtökohtana on hakijoiden yhdenvertainen kohtelu, ja tarkoituksena on madaltaa kynnystä päästä työhaastatteluun. Valinnat työhaastatteluun kutsuttavista tehdään hakijan ilmoittaman osaamisen ja työkokemuksen perusteella.

Miten anonyymi rekrytointi eroaa tavallisesta rekrytoinnista?
Anonyymin rekrytoinnin prosessi etenee normaalin rekrytoinnin tapaan. Työnhakija täyttää hakulomakkeen rekrytointijärjestelmässä. Haun aikana lisätietoja tehtävästä antaa joku muu kuin rekrytoiva esihenkilö. Hakuajan päätyttyä hakijoiden hakemuksista koostetaan anonyymi yhteenveto, josta on poistettu näkyvistä kaikki henkilöön viittaava tieto. Valitsija tekee yhteenvedon perusteella päätöksen haastatteluun kutsuttavista eli työnhakijan anonymiteetti säilyy siis työhaastatteluun asti.

Anonyymin rekrytoinnin kokeilu Helsingin kaupungilla
Anonyymiä rekrytointia kokeillaan kaikilla kaupungin toimialoilla sekä Liikennelaitoksessa (HKL) ja Palvelukeskuksessa vuoden 2020 aikana. Työpaikkailmoituksessa kerrotaan, kun kyseessä on kokeiluun kuuluva ammattiryhmä. Näiden ammattiryhmien rekrytoinneista osa toteutuu anonyymisti.

Miksi anonyymissä rekrytoinnissa kysytään syntymäaika ja sukupuoli?
Kokeilun rinnalla Palkansaajien tutkimuslaitos tekee soveltuvuusselvityksen valittujen ammattiryhmien osalta. Näin saadaan kokemusta anonyymin rekrytoinnin käytännön toteutuksesta ja luodaan pohja laajemmalle anonyymin rekrytoinnin vaikutusten arvioinnille

Anonyymiä rekrytointia kokeillaan muun muassa seuraavissa tehtävänimikkeissä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
• Kuraattori
• Ohjaaja ja sosiaaliohjaaja
• ICT-asiantuntija ja –suunnittelija
• Kouluttaja
• Yrityskoordinaattori
• Työvalmentaja ja
• Kuntouttava kouluttaja.  

Kaupunkiympäristön toimiala
• Asiakaspalvelusihteeri
• Asuntoneuvoja

HKL
• Metrojunan- ja raitiovaunukuljettajat

Kaupunginkanslia
• Uraohjaajat

Palvelukeskus
• Kaikki esihenkilö- ja asiantuntijatehtävät

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
• Nuoriso-ohjaajat
• Liikuntapaikanhoitajat

Sosiaali- ja terveystoimiala
• Toimistosihteerit02.06.2020 11:26