Suoraan sisältöön

Helsinki mittaa hakijakokemusta kaikissa rekrytoinneissaan

Helsinki mittaa hakijakokemusta rekrytoinneissaan.

Hyvällä hakijakokemuksella on oleellinen vaikutus työnantajakuvaan ja sitä kautta henkilöstön saatavuuteen. Kaupunki aloitti hakijakokemuksen mittaamisen verkkokyselyllä toukokuun alusta.

Kyselyllä selvitämme, millaisen hakijakokemuksen kaupungin rekrytointiprosessi tuottaa hakijalle. Hakijat saavat linkin kyselyyn järjestelmästä lähetettävässä viestissä, jossa kerrotaan rekrytoinnin päättymisestä.

Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa siitä, miten olemme rekrytointiprosessissa onnistuneet ja miten voisimme kehittää toimintatapojamme edelleen. Panostamalla hakijakokemukseen haluamme osoittaa, että jokainen hakija on meille tärkeä, ja että arvostamme heidän aikaansa ja kiinnostusta meitä kohtaan, kertoo rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupungin henkilöstöosastolta.

Kyselyn tulosten pohjalta tunnistetaan mahdollisia rekrytointiosaamiseen liittyviä kehittämistarpeita, joihin kaupungin HR tuottaa jatkossa mm. koulutusratkaisuja. Tavoitteena on oppia yhdessä ja kehittää rekrytoivan henkilöstön osaamista eteenpäin.
05.05.2020 08:50