Hoppa till innehållet

Karriär hos ossEn karriär inom staden kan börja på många olika sätt. Hos oss kan du utvecklas som expert och tillämpa dina styrkor på mångsidiga arbetsuppgifter.

Helsingfors vision är att vara den bäst fungerande staden i världen. Vårt strategiska mål är att göra allting snäppet bättre, så att Helsingforsbornas liv är trevligare och mindre problematiskt. Vår grunduppgift är att arrangera högkvalitativa tjänster åt våra invånare, och skapa förutsättningar för ett mer stimulerande och roligt liv.


Vi behöver alla för att kunna utveckla staden till världens mest fungerande stad. Kom och arbeta hos oss!


Sommarjobb

I maj-september arbetar ungefär 4 000 sommararbetare för Helsingfors stad.

Sommararbetarna arbetar bland annat inom vården, med olika kontorsuppgifter och underhållsuppgifter vid idrottsplatser samt som parkarbetare, planeringspraktikanter och bygghjälpredor. Staden har särskilt behov av både studerande och experter inom social- och hälsovårdssektorn för vikariat under semestrarna.

Vi vill erbjuda alla våra sommararbetare den bästa möjliga sommarjobbsupplevelsen. För oss är det bästa tacket att du även i fortsättningen vill komma och arbeta för oss.


Att söka sommarjobb

År 2022 kan man börja söka sommararbete i januari vecka 3. Nya platser annonseras genom våren.
Ansökan för 16–17 åringar och projektet En snygg sommar! 7.2.-28.2.2022 kl. 16:00. 
Under ansökningstiden kan öppna sommarjobb och vikariat hittas på vår framsida.
Följ oss på Facebook så kan du hålla dig uppdaterad om viktiga datum och se vilka uppgifter vi erbjuder just nu.


Studerande och praktikanter

Om du studerar har du möjligheten att genomföra en praktikperiod eller ett lärdomsprov i anknytning till dina studier vid Helsingfors stad.

Vi förbinder oss till att introducera dig ordentligt i dina arbetsuppgifter, och handleda din praktik. Tveka inte att direkt kontakta sektorerna och affärsverken.

Ta en titt på evenemangen vi deltar i. Kom och träffa oss!


Experter

Helsingfors stad anställer varje år experter inom hundratals olika branscher. Oberoende om det handlar om stadsplanering, miljöskydd, småbarnspedagogik, hälsovård eller undervisning är vårt mål alltid detsamma: Helsingfors stad vill bli bättre varje dag.
Vi erbjuder ansvars- och meningsfullt arbete och möjligheten att fördjupa det egna kunnandet under arbetskarriärens olika skeden. Vi belönar gott arbete. Vi främjar tolerans och mångfald, och erbjuder en stor arbetsgivares personalförmåner. Vi har vår egen företagshälsovård och på många ställen möjligheten till flexibel arbetstid.


Chefer och ledningen i staden

Helsingfors stad är förutom en serviceorganisation också en plattform och världens mest framstegsvänliga ekosystem för den offentliga sektorn.

Kompetent och ständigt utvecklande förändringsledning och chefsarbete är centrala faktorer för vår framgång. Utan dem skulle det inte finnas bra service för stadsborna eller välmående personal.

Chefer och ledningen har ansvaret för att styra stadens verksamhet till att bli allt mer fungerande. Helsingfors stöder sin ledning genom mångsidiga utbildningar, varav en del redan i praktiken har konstaterats vara goda, och en del kan skräddarsys i stor grad. Staden kommer till exempel att påbörja en skräddarsydd utbildning i artificiell intelligens och teknologi riktad åt ledande tjänsteinnehavare och personer som är centrala för planeringen.

En karriär inom Helsingfors stad kan börja på många olika sätt. Sommarjobbare, praktikanter, experters och chefers karriärstigar på staden.29.12.2021 16:58