Hoppa till innehållet

Helsingfors anställer 40 sommarjobbare som kvalitetskontrollanter för att observera världens bäst fungerande stad

Borgmästare Jan Vapaavuoris rekryteringsvideo om kvalitetskontrollanter spelades in på Tavastvägen. (Bild: Otavamedia)

Helsingfors vision är att vara världens bäst fungerande stad. Hur långt har vi kommit för att uppnå detta mål?

I sommar anställer staden kvalitetskontrollanter för att observera hur stadsstrategins mål uppfylls i praktiken.

Bland det som ska bedömas finns gatubyggplatser, stadens serviceställen, friluftsområden, parker och lekparker, skyltar, seniorcenter samt bibliotek. Arbetet innebär inte enbart observation utan handlar även om att vid behov omedelbart korrigera sådant som fungerar mindre bra. Iakttagelserna registreras och används som grund för utvecklingsarbetet.

”Världens bäst fungerande stad erbjuder framför allt de bästa möjliga omständigheterna för en bra och fungerande stadsvardag. Trots att Helsingfors på många sätt är en välfungerande stad har vi också våra stötestenar. Vi kommer inte över dem utan arbete – varje dag behöver vi ihärdighet för att ta tag i också knepiga problem samt processutveckling, visioner och ledarskap men även nya sorts experiment och nya synvinklar. Därför rekryterar vi kvalitetskontrollanter för världens bäst fungerande stad särskilt till de tjänster och verksamheter som vi redan vet är utmanande och till vilka vi vill hitta nya rentav innovativa lösningar”, betonar borgmästare Jan Vapaavuori.

För att få en så omfattande överblick som möjligt om verksamhetens och tjänsternas tillstånd anställer staden 40 sommarjobbare i olika långa anställningsförhållanden för att observera staden och dess verksamhet. Vapaavuori uppmuntrar sökande från olika branscher att komma med.

”Kvalitetskontrollanterna bedömer hur staden ser ut genom invånarnas och besökarnas ögon. Vi söker kring tio ingenjörs- eller diplomingenjörsstuderande för att bedöma särskilt gatubyggplatsernas smidighet. De andra sommarjobben är mer traditionella ungdomsjobb, men trots det finns det ingen åldersgräns för kvalitetskontrollantsjobbet. Det vore idealiskt att få ihop olika människor i olika åldrar för att göra bedömningar och driva på staden att uppfylla våra mål”, säger borgmästare Vapaavuori.

Den till ingenjörsstuderande riktade rekryteringen av teamchefer och bedömare av gatubyggplatser inleds den 21 januari. Den allmänna ansökan för kvalitetskontrollanter av service och objekt öppnar den 24 februari.16.01.2020 17:27