Hoppa till innehållet

Välj Helsingfors


Helsingfors stad är Finlands största arbetsgivare. Hos oss arbetar ca 38 000 professionella och experter i fyra olika sektorer och i centralförvaltningen. Det finns flera orsaker till att jobba hos Helsingfors stad. Här är sju av dem.


Arbete med mening

Vi skapar ett bättre Helsingfors och producerar högkvalitativa tjänster för alla invånare. Hos oss får man utföra ett arbete som främjar människornas välbefinnande och gör deras vardag trevligare och lättare.

Bild: Alexandra Erlund, Ilkka Ranta-aho

”Det bästa är när familjerna berättar att vardagssituationer har blivit lättare och de tackar för hjälpen. Det känns bra att se att barnens föräldrar orkar bättre än tidigare.”

Alexandra Erlund, socialhandledare för barnfamiljer

 

Möjlighet att börja något nytt

De anställda hos Helsingfors jobbar i 1 200 olika yrken. Hos oss får du utveckla dig och byta från ett jobb till ett annat utan att förlora de ackumulerade anställningsförmånerna, såsom semesterdagarna.

Bild: Sunita Keshteh, Ilkka Ranta-aho

”Staden erbjuder många olika arbetsmöjligheter. Det är möjligt att byta uppgifter och avancera i karriären om man bara håller upp ögonen och söker sig till nya uppgifter.”

Sunita Keshteh, servicechef, Servicecentralen Helsingfors

 

Ansvarsfull arbetsgivare

Det är inbakat i vår personalpolitik att jämlikhet och likabehandling tryggas. Det är viktigt för oss att människor uppskattar varandra eftersom de då mår också bättre på jobbet, förbinder sig kraftigare till sin arbetsgivare och får bättre resultat. Vi främjar diversiteten − hos oss kan du vara sig själv.

Bild:Timo Lukkarinen, Ilkka Ranta-aho
”Vi är en banbrytare inom det offentliga i många avseenden, såsom i digitaliseringen. HR-processerna fungerar, och stadsorganisationen anställer människor från olika bakgrunder. Jag uppmuntrar människor från olika kulturer att söka sig också till chefsuppgifter.”

Timo Lukkarinen, chef för hälsostationerna

 

Mångsidiga personalförmåner

En större arbetsgivares förmåner är ingen kliché. Vi har bland annat ett intressekontor som motsvarar en bank, motion och idrott på mer än 120 instruerade veckotimmar för de anställda, lunch till ett rimligt pris och en egen ö för semesterbruk.

Bild: Airi Lappalainen, Ilkka Ranta-aho

”Staden erbjuder bland annat många motions- och idrottsmöjligheter. Jag har utnyttjat denna personalförmån under minst 20 år och regelbundet skaffat ett motionskort period efter period."

Airi Lappalainen, studiesekreterare Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Läs mer:
Personalförmåner


 

Lätt att trivas i ett bra gäng

Enligt undersökningen har arbetsgemenskapen hos Helsingfors stad bättre samarbetsförmåga och mer innovationsanda än tidigare. Samtidigt har arbetsplatsens atmosfär och gemenskapskänsla blivit bättre. Att jobba hos Helsingfors upplevs som mer meningsfullt, och de närmaste cheferna och arbetsgemenskapen skapar en buffert mot tuffa situationer. (Undersökningen Kommun10, 2018)
Bild: Antti Sarpo, Ilkka Ranta-aho

”Ett plus är gänget. Hos staden jobbar otroligt trevliga typer.
De vill utföra ett inflytelserikt och bra jobb på riktigt.”

Antti Sarpo, stadslotsMöjlighet att utveckla och utvecklas

Staden ger mångsidiga möjligheter till att utveckla sin kompetens - både i arbete och genom traditionell utbildning och till exempel genom mentorprogram.
Bild: Tero Lahti, Ilkka Ranta-aho

”Jag känner mig själv privilegierad eftersom jag på verkstäder ordnade av arbetsgivaren kunde koncentrera mig på mitt jobb och klargöra tankar om hurdan arbetsprofil jag skulle vilja ha om fem år.”

Tero Lahti, informatör


Livskompetens med flex


Med hjälp av många olika flexmöjligheter i arbetstiden kan du ordna ditt arbete enligt livssituationen. Staden är en familjevänlig arbetsgivare.

Bild: Timo Terävä, Ilkka Ranta-aho

”Flexibiliteten syns i de anställdas vardag bland annat som olika arbetstidsformer.  Flexibel arbetstid och distansarbete utnyttjas. Dessutom fäster staden avseende vid att arbetet går att sammanjämka med det övriga livet.”

Timo Terävä, revisionsdirektör

27.09.2019 08:32