Hoppa till innehållet

Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst TalpaVad vi gör

Talpa är ekonomiförvaltningens servicecentral. Hos oss produceras tjänster för bokföring, inköpsfakturor, fakturering, betalningsrörelse och löneberäkning åt stadskoncernerna. Talpas klienter är Helsingfors stads sektorer, affärsverk och aktiebolag, stadens ledning och personal samt helsingforsbor som använder sig av stadens tjänster. Vid Talpa arbetar cirka 400 personer.

Vem är vi

Talpa är en av Finlands största servicecentraler för ekonomi. Hos oss utförs stadens bokföring och bokslut. Vi skickar varje år ut 1,5 miljoner fakturor till helsingforsbor och betalar lön åt nästan 40 000 anställda. Vid Talpas kundtjänst svarar man dagligen på 200 samtal. Vid Talpa arbetar bland annat ekonomi- och lönesekreterare, systemansvariga, applikationsexperter, bokförare och klientrådgivare – och så har vi förstås programroboten Aina-Ilona som kollega.

Arbeta hos oss

En arbetsplats vid Talpa innebär en intressant och stadigvarande utsiktsplats över huvudstadens ekonomi och system. Vi söker ständigt efter experter i ekonomi- och löneförvaltning, och även bokföringsexperter behövs. Digitaliseringen medför helt nya slags arbeten inom ekonomiförvaltningen. Att utveckla vår kompetens vid sidan om arbetet är vardag för oss. Därtill erbjuder Talpa en naturlig stig till, till exempel, chefsuppdrag, eller till att få erfarenhet av att arbeta med projekt.

Vid Talpa finns också flera praktikplatser för studeranden inom ekonomi- och löneförvaltningsbranschen, samt möjligheten att genomföra ett lärdomsprov eller slutarbete under praktikperioden.

Fråga oss mer

Kaisa C.
servicechef, social- och hälsovårdssektorns löneförvaltning
09 310 25503 / eller kaisa.coussement@hel.fi 

Saila T.
SAP-systemansvarig
09 310 25327 eller saila.turkka@hel.fi30.09.2019 16:42