Hoppa till innehållet

Fördröjning i Helsingfors rekryteringar på grund av de exceptionella omständigheterna

Med anledning av de exceptionella omständigheterna avstår Helsingfors från att rekrytera nya anställda för de funktioner där serviceproduktionen är stängd och det inte är känt när arbetet kan börja. Rekryteringarna pågår alltjämt för de uppgifter där serviceverksamheten fortsätter. En del av de inledda rekryteringarna blir fördröjda, och i dessa fall informeras sökandena om ändringarna i rekryteringsprocessen.

Intervjuer genomförs på distans, om möjligt via en videoförbindelse. Om det inte är möjligt med en videoförbindelse, kan intervjun ske per telefon. Det ordnas i alla fall ett möte ansikte mot ansikte med sökanden innan anställningsbeslutet fattas.27.03.2020 12:05