Hoppa till innehållet

Personalförmåner

Tjänstebostäder

Det finns omkring 2 100 bostäder runt om i staden avsedda för anställda vid Helsingfors stad. Exempelvis blir det lättare att flytta till Helsingfors när ens arbetsgivare hjälper en med att få ett hem. Vid valet av boende för personalbostäderna prioriteras anställda i branscher med brist på arbetskraft.

Läs mer »

Intressekontoret

Stadens personal har en egen banktjänst. Intressekontoret sköter insättningar och betalningar och beviljar lån. Personalen kan få lån för en bostad för eget bruk, likaså konsumtionskredit. Verksamheten är avgiftsfri för personalen. Alla fastanställda och alla med en visstidsanställning för minst sex månader kan bli medlemmar i intressekontoret.

Lunch till ett förmånligt pris

Stadens anställda har tillgång till alla Palmias och Servicecentralen Helsingfors restauranger. På restaurangerna äter du till personalpris.

Företagshälsan

Företagshälsan Helsingfors är ett hus fullt med sakkunniga som främjar arbetsförmågan och hälsan. Till ett företagshälsoteam hör en läkare, en skötare, en psykolog och en fysioterapeut.

Förmånligare månadsbiljetter för kollektivtrafik

Hur skulle det låta med en 160 euros rabatt på kollektivtrafikens resebiljetter varje år? Det går bra med en arbetsresesedel som beviljas alla som jobbar hos oss mer än en månad.

Bidrag för att köpa en ny cykel

Om du föredrar att cykla i stället för att resa kollektivt kan du välja att få ett bidrag för att skaffa en ny cykel. Bidragsbeloppet är 320 euro för en två års period.

Stadscyklar för både arbetstid och fritid

Som anställd hos Helsingfors har du möjligheten att utnyttja stadscyklar hela sommaren. Cykelsäsongens avgift återbetalas till den anställda. Förmånen gäller alla som har ett anställningsförhållande på minst en månad, alltså även sommarjobbare och vikarier.

Rabatt också på fritiden

Flera museer, simhallar, motions- och idrottsplatser, teatrar och företag ger rabatt för stadens anställda. Det räcker att du visar stadens personalkort.

Personalmotion och -idrott

Stadens egen motions- och idrottstjänst erbjuder årligen instruerad motion på mer än 120 veckotimmar och olika evenemang. Utbudet byts med sex månaders mellanrum, så det finns alltid även nyhetsgrenar för experimentlystna.

Egen ö

Stora Iglo är de anställdas egen ö på Kallviksfjärden. Det går att göra en dagsutflykt till ön eller stanna där en längre tid till exempel med familjen ock vänner. Inkvarteringen är gratis men det lönar sig att boka den i förväg.

Personalklubbar för fritiden

Sektorerna och affärsverken har egna personalklubbar för sina anställda. Därutöver kan du bli medlem i en roddklubb, en fågelklubb, en kör eller ett nätverk för sexual- och könsminoriteter.

Semesterförmåner

Hos staden har anställda bra semesterförmåner. Semesterns längd bestäms på grund av antalet kvalifikationsmånader, arbetserfarenhetstillägget och anställningsförhållandets längd.

Belöning förutom lön

Månadslönen består av den uppgiftsbaserade lönen och eventuella arbetserfarenhetstillägg. Arbetserfarenhetstillägg betalas på basis av antalet år i arbetet. Också arbete inom samma bransch hos andra arbetsgivare räknas. En långvarig framgång och goda resultat i jobbet kan leda till ett personligt tillägg i lönen. För framgång och prestationer av engångskaraktär tackas genom engångsbelöningar.

Engagemang uppskattas

Helsingfors tackar regelbundet sina anställda för det arbete som de utfört. Därför får de anställda till exempel lediga dagar, penninggåvor eller gåvosemester vid vissa etapper. Och det bästa av allt är att man, om man så vill, kan skänka tacket från staden till välgörenhet.
12.02.2021 12:46