Hoppa till innehållet

Revisionskontoret

Helsinki Marketing, Julius Konttinen

Vad vi gör

Helsingfors stads revisionskontor är en del av revisionssystemet för stadens förvaltning och ekonomi samt av den externa tillsynen. Revisionskontoret verkar under stadsfullmäktige och revisionsnämnden som en enhet för extern övervakning. Vi utvärderar huruvida de mål som nämnden satt upp genomförts, och stadens verksamhet varit resultatrik och ändamålsenlig. Vi sköter en del av stadens lagstadgade revisioner. Därtill stöder vi nämnden i att övervaka redogörelser av bindningar.

Vem är vi

Revisionskontoret är en expertorganisation, i vilken arbetar 16 experter inom utvärdering och revision. Vi är en platt organisation, där var och en själv kan påverka innehållet i vårt eget arbete och delta aktivt i att utveckla både vår egen och verksamhetens kvalitet. Revisionskontoret belönades år 2017 med ett kvalitetspris beviljat av Suomen laatuyhdistys ry.

Arbeta hos oss

Vi erbjuder professionellt utmanande arbetsuppgifter åt experter i revision och utvärdering, samt en utsiktsplats över Helsingfors stads verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Följ arbetsplatsannonser för revisionsverket på Helsinkirekry-webbplatsen. Du kan också kontakta oss direkt: tarkastusvirasto@hel.fi

Fråga oss mer

Jari Ritari stadsrevisor, OFR 09 310 36542, jari.ritari@hel.fi

Vilma Lamminpää controller 09 310 36581, vilma.lamminpaa@hel.fi30.09.2019 15:57