Hoppa till innehållet

Stadskansliet

Vad vi gör

Stadskansliet är Helsingfors stads centralförvaltningsämbete. Vårt mål är en stad som erbjuder sina stadsbor sin bästa sida, och som lyckas trots den allt starkare konkurrensen. Vi förnyar staden enligt strategin tillsammans med sektorerna. Vi arbetar på en utkiksplats över och på toppen av finsk stadsutveckling.

Stadskansliet är stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens allmänna ämbetsverk för planering, beredning och genomförande. Kansliet har fem avdelningar: näringslivsavdelningen, förvaltningsavdelningen, personalavdelningen samt ekonomi- och planeringsavdelningen.

Vem är vi

Cirka 810 yrkeskunniga kansliarbetare gör tillsammans och i nätverk Helsingfors till världens mest fungerande stad. Vi arbetar till exempel med olika krävande expertuppdrag, som projektchefer, planerare och i styruppdrag.

Arbeta hos oss

Vi behöver många olika kompetenser för att kunna verkställa strategin och för att skapa en fungerande vardag. Hos oss får du arbeta i hjärtat av en stad som förnyar sig. Vi erbjuder utmanande uppgifter och möjligheten att göra arbete som påverkar samhället och ökar ditt kunnande. Välkommen att bygga världens mest fungerande stad!

Låter det intressant?

Följ våra arbetsplatsannonser och be om mer information om öppna platser vid kansliet på kanslianhr@hel.fi

Stadsstrategin https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/strategi/stadsstrategi/27.09.2019 17:03