Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn

Vad vi gör?

Vid stadsmiljösektorn planerar, bygger och upprätthåller vi Helsingfors stadsmiljö, och erbjuder olika tjänster i anknytning till den. Största delen av våra uppgifter har att göra med byggandet av en växande stad, och uppgifter som stöder detta. Vår sektor är indelad i fyra servicehelheter, som är markanvändning och stadsstruktur, byggnader och allmänna områden, tjänster och tillstånd samt förvaltnings- och stödtjänster.


Vem är vi?

Vi verkar i en intressant, meningsfull och mångprofessionell verksamhetsmiljö med 1 600 experter. Vi har över 250 olika befattningar, av vilka de vanligaste är olika ingenjörer och arkitekter. Utöver dem har vi många anställda inom diverse inspektions-, planerings-, tillsyns- och assistentuppgifter.


Arbeta hos oss

Kom med och hjälp att bygga världens mest fungerande stad! Vi erbjuder expertuppgifter inom områden som byggande, planering och miljöärenden. Utöver dessa letar vi efter experter för olika projektuppdrag och stödtjänster. Vi erbjuder också varje år tiotals platser för sommarjobb, praktik och lärdomsprov.


Låter det intressant?

Du kan kontakta vår sektors personalresurstjänster genom att skicka ett meddelande till adressen kymp.hr@hel.fi.
Kontaktuppgifter till resten av vår personal hittar du här: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/henkilokunta27.09.2019 16:37