Hoppa till innehållet

StaraVad vi gör

Vi är Helsingfors stads affärsverk för byggtjänster Stara. Vi producerar tjänster i anknytning till byggandet och skötseln av stadsmiljön samt logistik för Helsingfors stads behov.

Vi sköter om världens mest fungerande stad i alla omständigheter. Vår omsättning är 235 M€.
Vi har lång erfarenhet av att bygga, sköta och underhålla gator och parker. Vi bygger och underhåller också stadens lokaler – skolor, daghem, verksamhetslokaler. Vi sköter om Helsingfors natur, stadsskogar och strandvatten.

Vem är vi

Hos oss finner du cirka 150 olika yrken bland 1 400 proffs, under sommaren nästan 2 000. Vi har distriktsträdgårdsmästare, naturmästare, arbetsledare och produktionschefer, snickare, timmermän och byggchefer, ingenjörer, planerare, utvecklare och HR-experter.

Vid Stara arbetar varje sommar hundratals praktikanter. Sommararbetarna får en noggrann orientering i deras uppgifter. Stara har också lång erfarenhet av läroavtalsutbildning.

Arbeta hos oss

Vi är stadens egna pålitliga och förbundna serviceproducent. Vid Stara får du utveckla din egen kompetens och utföra viktigt arbete för att skapa ett allt mer fungerande och trivsamt Helsingfors. Välkommen till att bygga och sköta om Helsingfors, Finlands huvudstad.

Låter det intressant?

Kolla Staras arbetsplatsannonser på Helsinkirekrys sidor. Du kan också vara i direkt kontakt med Stara: stara@hel.fi

27.09.2019 16:27