Suoraan sisältöön

Muisti

Kaupungin verkkosivut uudistuvat

Helsingin kaupunki uudistaa verkkosivunsa vuosina 2021–2023.

Siirry uusille senioripalvelujen sivuille

Sinisiä lemmikin kukkia. Kuva: Unsplash

Muisti on meille kaikille välttämätön, jotta selviämme jokapäiväisestä elämästämme. Muistista huolehtimalla voi ehkäistä muistivaikeuksien tai -sairauksien syntyä. Muistivaikeuksia esiintyy kaikenikäisillä eri syistä. Ikääntyessä muistivaikeuksien esiintyvyys lisääntyy. Selvitysten mukaan joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa kärsivänsä muistioireista. Suurimmalla osalla heistä ei kuitenkaan ole varsinaista muistisairautta.

Kiire, stressi, väsymys ja masentuneisuus voivat lisätä keskittymisen ongelmia ja aiheuttaa ohimeneviä muistivaikeuksia. Jos muistin vaikeudet kuitenkin pitkittyvät tai lisääntyvät, on syytä selvittää, mistä muistioireet johtuvat, ja hakea apua. Helsingissä muistioireiden ja –häiriöiden tutkiminen ja muistisairaiden palvelut on kuvattu oheisessa muistisairaan hoitoketjussa:

Miten muistivaikeuksia voi ehkäistä?

Noudata terveellisiä elämäntapoja ja käytä muistiasi. Suomalaisten tutkimusten mukaan nuoruuden ja keski-iän terveet elämäntavat ennustavat selvästi terveempää vanhuutta. Kuitenkin myös iäkkäiden kannattaa noudattaa samoja terveellisiä elämäntapoja. Muistisairauksien, mm. Alzheimerin taudin, riskiä voidaan lisäksi vähentää elämäntapasairauksien, kuten verenpainetaudin, korkean kolesterolin, sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden sekä aivoverenkiertohäiriöiden hyvällä hoidolla.

Seuraavat yleiset terveyttä vaalivat keinot ovat hyväksi Alzheimerin taudin ja muiden muistihäiriöiden ehkäisyssä:

  • monipuolinen ja terveellinen ravinto – syö kohtuullisesti ja huolehdi kasvisten ja kalarasvojen saannista
  • liikunta - säännöllinen sykettä nostava liikunta vähentää muistisairauksien riskiä
  • alkoholin liikakäytön välttäminen
  • tupakoimattomuus – tupakointi lisää valtimotautien ja muistisairauksien syntyä
  • kypärän käyttäminen – kallovammat altistavat muistisairauksille
  • riittävä uni – jatkuva unenpuute voi aiheuttaa muistisairauksia
  • virkistävät harrastukset
  • ystävyyssuhteiden ylläpitäminen

Lisätietoja

 Elämäntavoilla aivoterveyttä
[ Muistiliitto ]

 Aivojumppaharjoituksia muistin virkistämiseksi

 Liikunta iäkkään arjessa
[ UKK-instituutti ]

Miten oire ilmenee?
[ Terveyskylä, Aivotalo ]

Muistisairauksien hoitaminen

 Muistisairaudet, Käypä hoito -suositus potilaalle
[ Terveyskirjasto ]

 Ikääntyneiden ravitsemus
[ Gerontologinen ravitsemus Gery ry ]

  Kotivoimisteluohjelma
  Kävely kevyemmäksi
[ Ikäinstituutti ]

 Muistisairaan tukeminen – ohjeita läheisille 
[ Terveyskirjasto ]

  Muistiliiton Muistiopas
  Elämää muistisairauden kanssa – kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen
[ Muistiliitto ]

 Turvallisia vuosia muistiperheille
Tietoa turvallisesta kotona asumisesta muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen
[ Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry ]

Muistikyselyt

Muistiliiton muistisairausesitteitä


Vaikuttava video — Entä, jos en muista sinua enää?

Alzheimer-päivänä 21. syyskuuta 2018 julkaistiin Helsingin Muistikylä-työryhmän video Entä, jos en muista sinua enää?

Puhuttelevassa videossa pohditaan Entä, jos en tunnista sinua enää? Mitä, jos jään yksin? Mitä, jos...
13.01.2023 16:47