Suoraan sisältöön

Veteraanien palvelut

Mannerheimin ratsastajapatsas ja veteraanipäivän lippuja. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Kimmo Brandt

Tältä sivulta helsinkiläiset sotaveteraanit saavat tietoja Helsingin kaupungin ja muiden toimijoiden heille tarjoamista palveluista.

Veteraanien kuntoutus

  1. Laitoskuntoutusta järjestetään Valtiokonttorin hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samassa laitoksessa samanaikaisesti veteraanin kanssa. Laitoskuntoutusjakson pituus on veteraanin toimintakyvystä riippuen 10–28 vuorokautta.
  2. Päiväkuntoutus tarkoittaa esim. 1 x viikossa kuntoutuslaitoksessa tapahtuvaa kuntoutuspäivää. Se sisältää yksilöhoitoja, ryhmätoimintaa ja päivän aikana tarjottavat ateriat. Myös aviopuoliso voi osallistua päiväkuntoutukseen. Päiväkuntoutusta voi saada 10–20 päivää.
  3. Avokuntoutus on yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa fysio- tai muuta terapiaa. Avokuntoutusta voi saada 20–30 käyntikertaa. Avokuntoutusta voidaan järjestää myös veteraanin kotona.
  4. Tuettu kotona kuntoutuminen on tavoitteellista veteraania aktivoivaa toimintaa, jossa tuetaan kotona asumista. Aluksi kotona selviytymistä kartoitetaan sosiaaliohjaajan tekemällä alkukartoituksella, jonka perusteella laaditaan kuntoutuksen tavoitteet yhdessä veteraanin ja mahdollisesti omaisen kanssa. Kuntoutus voi sisältää yhdessä ulkoilua, ohjattua liikuntaa, koti- tai piha-askareiden tekoa, muistia virkistävää toimintaa (mm. muistelu, valokuvien katselu, muistipelit), asiointikäyntejä, virkistyskäyntejä esim. kahvilaan jne. Lähihoitaja toteuttaa käynnit, joiden kesto on 1–1,5 tuntia. Pääsääntöisesti sama työntekijä käy veteraanin kotona koko jakson ajan. Tuettu kotona kuntoutuminen ei sisällä yksilöhoitoja.

Kuntoutusta on mahdollista saada määrärahojen puitteissa myös monimuotoisena, esimerkiksi jaettuna laitos- ja avokuntoutuksen kesken.

Kuntoutukseen hakeminen:

Oikeus veteraanikuntoutukseen on helsinkiläisellä rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavalla veteraanilla. Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että veteraani mahdollisimman pitkään selviytyy itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Edellisen vuoden hoitopalaute riittää kuntoutuksen saamiseksi. Jos veteraani ei ole aiemmin käyttänyt kuntoutusta tai toimintakyky on vuoden aikana oleellisesti muuttunut, lääkärinlausunto on tarpeellinen.

Matkakulut veteraanikuntoutukseen korvaa Kela. Mikäli julkisten kulkuneuvojen käyttö on terveydellisistä syistä mahdotonta ja taksin käyttö on välttämätöntä kuntoutukseen pääsemiseksi, taksi on tilattava viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 14 mennessä Kelan numerosta 0800 96 130. (Huom! Puhelinnumero vaihtelee maakunnittain, tarkista kuntoutuslaitoksesta oikea numero paluumatkaa
varten.) Jos taksin tilaa muulla tavoin, Kela ei korvaa matkoja. Omavastuuta (25 €) ei tarvitse maksaa, kun ilmoittaa tilausta tehdessä, että kyseessä on rintamaveteraanien kuntoutusmatka

Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto

PL 6600, 00099 Helsingin kaupunki
Lääkärinkatu 6 C

Asiointi mieluusti puhelimitse. Asiointiaika ma–ke klo 9–12, puh. 09 310 50544

Huom! Suljettu 18.7.–7.8.2022.

Sotainvalidien ja erityisryhmiin kuuluvien (esim. miinanraivaajat) sekä vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutusta haetaan Valtiokonttorista puh. 0295 50 3070

Lottien ja pikkulottien kuntoutuksesta saa tietoa Lotta Svärd -säätiöstä, puh. 09 4770 2881 tai  www.lottasaatio.fi


Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Veteraanille myönnetään maksutta kotona asumista tukevia palveluita. Palveluiden myöntäminen edellyttää aina palvelutarpeen arviota. Veteraanin tulot tai omaisuus ei vaikuta palvelujen saantiin.

Kotiin vietäviin palveluihin kuuluvat esimerkiksi kotihoito, turvapuhelin, ateriapalvelu, pesulapalvelu, jalkahoito kotiin, siivouspalvelu ja kuljetuspalvelu.

Myös sotainvalidit, joiden haitta-aste on vähintään 10 %, saavat palveluja tätä kautta.

Tiedustelut

Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut puh. 09 310 75637
asiointiaika ma–to klo 9–12, perjantaisin suljettu.

Käyntiosoite

Mannerheimintie 168 b, 2. krs, 00300 Helsinki
Sisäänkäynti on Korppaanmäentien ja Mannerheimintien kulmauksesta.
Ulko-ovella on ovisummeri.
Huom! Suljettu 27.6.–17.7.2022.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää myös Seniori-infosta p. 09 310 44556 ma–pe klo 9–15


Asuminen

Asuntojen korjausavustus

Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin.

Lisätietoa:
Korjausneuvoja, Vanhustyön Keskusliitto, puh. 050 913 1452
ARAn korjausavustusten asiakaspalvelu, puh. 029 525 0818

Vuokra-asunnot yli 65-vuotiaille

Tiedustelut: Stadin asunnot, puh. 09 310 13030

Tilapäinen asuminen, esimerkiksi putkiremontin aikana

Monet palvelutalot vuokraavat asuntoja määräaikaisesti henkilöille, jotka joutuvat muuttamaan putkiremontin ajaksi pois omasta asunnostaan. Myös kaupungilla on tilapäisasuntoja. Veteraaniasiamieheltä p. 09 310 50513 voi pyytää lisätietoja.

Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoito

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa sekä apua ja jotka eivät kotihoidonkaan turvin selviä enää kotona.

Palveluasumiseen hakeutuminen aloitetaan kotona tehtävällä palvelutarpeen arviolla. Veteraanin tuloilla tai omaisuudella ei ole merkitystä paikan saamiseen, hoivan tarve on ratkaisevaa. Palveluasumisessa veteraani maksaa asumisen kulut, Valtiokonttori maksaa hoivan ja ateriat.


Terveys

Potilasmaksut

Käynti terveysaseman lääkärin vastaanotolla on helsinkiläisille maksuton.

Helsingin kaupungin tai HUSin ajanvarauspoliklinikoilla ei veteraaneilta peritä poliklinikkamaksua. Veteraanit on vapautettu myös päivystyspoliklinikkamaksusta. Mikäli poliklinikkakäynti vaati yön yli tarkkailua, se katsotaan osastohoidoksi ja on maksullista.

Rintamaveteraanien kuntoutukseen tarvittavat lääkärinlausunnot ovat myös maksuttomia.

Laskutusta koskeviin kysymyksiin vastaa kaupungin taloushallinto, puh. 09 3102 5300.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) potilaslaskutus, puh. 09 4717 8550.


Hampaiden ja suun hoito

Kunnallisessa hammashoidossa veteraanien hampaiden ja suun tarkastus, ennaltaehkäisevä hammashoito ja hammasproteesien valmistukseen liittyvä terveyskeskushammaslääkärin työ on veteraanille maksutonta. Hampaiden paikkaus, poisto ja iensairauksien hoito on maksullista.

Veteraani maksaa kunnallisessa hammashoidossa hammaslaboratorion tekemästä proteettisesta työstä täyden hinnan. Kela korvaa yksityishammaslääkärin tai erikoishammasteknikon vastaavan palvelun laboratoriokustannuksista puolet. Veteraani saa halutessaan kunnallisesta hammashoidosta kustannusarvion. Erikoishammasteknikon tekemän proteettisen työn korvaamiseen tarvitaan lähete joko yksityiseltä tai terveyskeskushammaslääkäriltä. Hammaslääkärin tekemän kustannusarvion esittämällä Kelasta saa tietää omavastuun määrän.

Hammashoidon keskitetty ajanvaraus

ma‒to klo 7‒18, pe 7‒15, puh. 09 3105 1400


Apteekit
myöntävät osasta lääkkeistä veteraaneille 10 %:n alennuksen.

Optikot saattavat antaa alennusta silmälaseista.

Liikenne

HSL:n ilmaislippu

Rintamaveteraanit tai veteraanietuuden laajennuksen piiriin kuuluvat voivat matkustaa maksutta Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueella. Vanhentuneen matkakortin saa vaihtaa veloituksetta.

Puh. 09 4766 4000, arkisin klo 7.30‒19, la‒su klo 9.30‒17.
Lisätietoa verkkosivuilta  www.hsl.fi

Pysäköintitunnus

Veteraanit voivat hankkia pysäköintitunnuksen, joka oikeuttaa maksuttomaan pysäköintiin. Tunnuksen saaminen edellyttää, että veteraani on kirjoilla Helsingissä, omistaa voimassa olevan ajokortin ja on merkitty ajoneuvorekisteriin ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi.

Tunnus on voimassa Helsingin kaupungin maksullisilla pysäköinti- ja kadunvarsipaikoilla. Pysäköintitunnus lähetetään veteraaneille vuosittain joulukuussa kotiin.

Jos auto, rekisterinumero tai osoite vaihtuu, siitä on ilmoitettava asiakaspalveluun puh. 09 310 22111.

Eräät yksityiset pysäköintialueet ovat myös myöntäneet veteraaneille maksuttoman pysäköinnin (mm. Helsingin Satama ja Helsinki-Vantaan lentoasema). P-CityForumin pysäköintihallissa annetaan sotiemme veteraaneille 50 %:n alennus.

Vammaisen/liikkumisesteisen pysäköintilupaa (oikeutta käyttää ns. invapaikkaa) haetaan Traficomista, siihen tarvitaan lääkärinlausunto.

Kaukoliikenteen linja-auto

Linja-autoyhtiö OnniBus.com kuljettaa sotaveteraanit maksutta.

Paikan matkalle voi varata yrityksen palvelunumerosta 044 705 7110. Varaus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen matkaa. Veteraani voi tarvittaessa ottaa myös avustajan mukaan matkalle veloituksetta.

Liikunta ja harrastustoiminta

Veteraanit pääsevät maksutta ohjattuihin liikuntaryhmiin sekä Helsingin kaupungin kuntosaleihin ja uimahalleihin esittämällä rintamapalveluskortin tai tammenlehvärintaneulan.

Tiedustelut liikuntaryhmistä sekä liikuntapaikkojen aukioloajoista puh. 09 310 87501 tai verkkosivuilta www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi.

Veteraaneille saattajineen on tarjolla maksuton kalastusoikeus Vanhankaupunginkosken suvantoon. Tiedustelut Kalastusinfo puh. 09 3108 7777.

Matkan päättyessä

Muistoseppele siunaustilaisuuteen

Helsingin kaupunki kunnioittaa edesmenneitten veteraanien muistoa muistoseppeleellä. Tilaus tulee tehdä mielellään kolme arkipäivää ennen siunaustilaisuutta.

Tilauksessa tarvitaan vainajan nimi, veteraanitunnus ja muistotilaisuuden aika ja paikka. Kukkakauppa Lumikello puh. (puh. 09 753 7173) toimittaa seppeleen pääkaupunkiseudulla järjestettävään muistotilaisuuteen.

Seppeleen voi tilata veteraaniasiamieheltä sähköpostilla veteraaniasiamies@ hel.fi, puh. 09 3105 0513 tai kuntoutustoimistosta, puh. 09 3105 0544. Myös hautaustoimisto voi tilata seppeleen omaisen puolesta.

Hautapaikka

Helsingissä kirjoilla olevat veteraanit puolisoineen saavat arkku- tai uurnahaudan maksutta 25 vuodeksi. Jos käytetään suvun hallussa olevaa vanhaa hautaa, hautaoikeuden pidennys on maksuton. Haudan avaamisesta, peittämisestä ja peruskunnostamisesta peritään korvaus. Myös sodan jälkeen miinanraivaustehtävissä toimineille ja heidän puolisoilleen haudan lunastus tai hautaoikeuden pidennys on maksuton.

Hietaniemen hautausmaalla on Veteraanilehto, josta rintamapalvelustunnuksen omaava veteraani puolisoineen voi saada paikan. Haudat ovat uurnahautoja.

Tiedustelut

Seurakuntayhtymä
Puh. 09 2340 6000
Kolmas linja 22, 00530 Helsinki, helsinki.hautauspalvelu@evl.fi

Helsingin ortodoksisen seurakunnan asiakaspalvelu
Puh. 09 8564 6100
Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki, asiakaspalvelu.helsinki@ort.fi


Palvelumuistio

 Tulostettava palvelumuistio sotiemme veteraaneille tarkoitetuista palveluista (pdf)


Katso myös

 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta22.06.2022 14:09