Suoraan sisältöön

Veteraanien palvelut

Mannerheimin ratsastajapatsas ja veteraanipäivän lippuja. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Kimmo Brandt

Tältä sivulta helsinkiläiset sotaveteraanit saavat tietoja Helsingin kaupungin ja muiden toimijoiden heille tarjoamista palveluista.

Veteraanien kuntoutus

 1. Laitoskuntoutustajärjestetään Valtiokonttorin hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samassa laitoksessa samanaikaisesti veteraanin kanssa. Laitoskuntoutusjakson pituus on veteraanin toimintakyvystä riippuen 10–14 vuorokautta.
 2. Päiväkuntoutus tarkoittaa esim. 1 x viikossa kuntoutuslaitoksessa tapahtuvaa kuntoutuspäivää. Se sisältää yksilöhoitoja, ryhmätoimintaa ja päivän aikana tarjottavat ateriat. Myös aviopuoliso voi osallistua päiväkuntoutukseen. Päiväkuntoutusta voi saada 10–20 päivää.
 3. Avokuntoutusta toteutetaan Helsingin kaupungin valitsemissa hoitolaitoksissa. Avokuntoutus on yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa fysio- tai muuta terapiaa. Kuntoutukseen voi sisältyä jalkahoitoa, mikäli se kuuluu hoitolaitoksen palveluihin. Avokuntoutusta voi saada 20–30 käyntikertaa. Avokuntoutusta voidaan järjestää myös veteraanin kotona..
 4. Tuettu kotona kuntoutuminen on tavoitteellista veteraania aktivoivaa toimintaa, jossa tuetaan kotona asumista. Aluksi kotona selviytymistä kartoitetaan sosiaaliohjaajan tekemällä alkukartoituksella, jonka perusteella laaditaan kuntoutuksen tavoitteet yhdessä veteraanin ja mahdollisesti omaisen kanssa. Kuntoutus voi sisältää yhdessä ulkoilua, ohjattua liikuntaa, koti- tai piha-askareiden tekoa, muistia virkistävää toimintaa (mm. muistelu, valokuvien katselu, muistipelit), asiointikäyntejä, virkistyskäyntejä esim. kahvilaan jne. Lähihoitaja toteuttaa käynnit, joiden kesto on 1–1,5 tuntia. Pääsääntöisesti sama työntekijä käy veteraanin kotona koko jakson ajan. Tuettu kotona kuntoutuminen ei sisällä yksilöhoitoja.

Kuntoutusta on mahdollista saada määrärahojen puitteissa myös monimuotoisena, esimerkiksi jaettuna laitos- ja avokuntoutuksen kesken.

Kuntoutukseen hakeminen:

Oikeus veteraanikuntoutukseen on helsinkiläisellä rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavalla veteraanilla. Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että veteraani mahdollisimman pitkään selviytyy itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Laitos- ja päiväkuntoutushakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto. Edellisen vuoden kuntoutusseloste voi korvata lääkärinlausunnon, mutta jos veteraanin terveydentila on vuoden aikana oleellisesti muuttunut, lääkärinlausunto on tarpeellinen. Myös aviopuolison hakemukseen tarvitaan toimintakykyluokan sisältävä lausunto.

Avokuntoutukseen hakevalla veteraanilla tulee olla lääkärin antama hoitomääräys (Te-295) tai terapeutin hoitoseloste.

Rintamaveteraanien kuntoutushakemus -lomakkeen saa terveysasemalta tai veteraanijärjestöistä tai sen voi tilata kuntoutustoimistosta.

Matkakulut veteraanikuntoutukseen korvaa Kela. Mikäli julkisten kulkuneuvojen käyttö on terveydellistä syistä mahdotonta ja taksin käyttö välttämätöntä kuntoutukseen pääsemiseksi, taksi on tilattava Kelan numerosta 0100 84 000. Taksissa on maksettava omavastuuosuus 25 €, jonka Kela palauttaa. Hakemus omavastuun palautuksesta on jätettävä Kelaan 6 kk kuluessa matkojen käyttämisestä.

Kuntoutushakemusten postiosoite

Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto
PL 6600, 00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite

Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8, rakennus 4, P-porras, 2. krs Asiointiaika ma–to klo 9–12, puh. 09 310 50544

Sotainvalidien ja erityisryhmiin kuuluvien (esim. miinanraivaajat) sekä vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutusta haetaan Valtiokonttorista puh. 0295 50 3070

Lottien ja pikkulottien kuntoutuksesta saa tietoa Lotta Svärd -säätiöstä, puh. 09 4770 2886 tai  www.lottasaatio.fi


Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Valtion talousarviossa on erillinen määräraha veteraanien kotona asumista tukevia palveluja varten. Helsinkiläinen rintamaveteraani voi hakea esimerkiksi:

 • siivousta
 • ikkunoiden pesua
 • lounasseteleitä
 • Menumat-kotiateriapalvelua
 • pesulapalvelua
 • lumi- ja pihatöitä
 • kuljetuspalvelua
 • jalkahoitoa
 • tuettua kotona kuntoutumista

Palvelutarpeen arvioon perustuen edellä mainittujen palvelujen lisäksi on mahdollista saada myös jotakin muuta yksilöllisessä arviossa todettua kotona asumista tukevaa toimintaa.

Hakemuksen vaihtoehdoista veteraani voi saada palvelua kotiin yhteensä 3 000 eurolla.

Henkilökohtaista palvelutarpeen arviota voi pyytää alla olevasta puhelinnumerosta.

Sotainvalidit, joiden haitta-aste on vähintään 10 %, eivät saa palveluja tätä kautta.


Tiedustelut

Rintamaveteraanien kunnalliset avopalvelut
ma–pe klo 9–12, puh. 09 310 75637

Käyntiosoite

Koskelan monipuolinen palvelukeskus, N-talo, 1. krs
Käpyläntie 11, 00600 Helsinki


Asuminen

Asuntojen korjausavustus

Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin.

Lisätietoa:
Korjausneuvoja, Vanhustyön Keskusliitto, puh. 050 913 1452
ARAn korjausavustusten asiakaspalvelu, puh. 029 525 0818

Vuokra-asunnot veteraaneille

Kurkimäessä, Veteraanikuja 1–2, 00940 Helsinki.
Tiedustelut: Stadin asunnot, puh. 09 310 13030

Oulunkylässä, Mäkitorpantie 19 ja 21, 00640 Helsinki.
Tiedustelut: Kiinteistöharmonia, puh. 020 752 8441

Tilapäinen asuminen, esimerkiksi putkiremontin aikana

Mm. Kettutien palvelutalo, puh. 020 752 8441, Myllypuron Helykoti, puh. 09 3424 1401, Helanderkodit, puh. 0400 341 306, Onnitalo puh. 044 5307 036 ja Kiinteistöharmonian Mäkitorpantie 19, puh. 020 752 8441 vuokraavat asuntoja määräaikaisesti henkilöille, jotka joutuvat muuttamaan putkiremontin ajaksi pois omasta asunnostaan.

Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoito

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa sekä apua, eivätkä kotihoidonkaan turvin selviä enää kotona.
Veteraanit hakevat palveluasumiseen samoin perustein kuin muutkin kuntalaiset.

Terveys

Potilasmaksut

Käynti terveysaseman lääkärin vastaanotolla on helsinkiläisille maksuton.

Helsingin kaupungin tai HUSin ajanvarauspoliklinikoilla ei veteraaneilta peritä poliklinikkamaksua. Veteraanit on vapautettu myös päivystyspoliklinikkamaksusta. Mikäli poliklinikkakäynti vaati yön yli tarkkailua, se katsotaan osastohoidoksi ja on maksullista.

Rintamaveteraanien kuntoutukseen tarvittavat lääkärinlausunnot ovat myös maksuttomia.

Laskutusta koskeviin kysymyksiin vastaa kaupungin taloushallinto, puh. 09 3102 5300.


Hampaiden ja suun hoito

Kunnallisessa hammashoidossa veteraanien hampaiden ja suun tarkastus, ennaltaehkäisevä hammashoito ja hammasproteesien valmistukseen liittyvä terveyskeskushammaslääkärin työ on veteraanille maksutonta. Hampaiden paikkaus ja iensairauksien hoito on maksullista.

Veteraani maksaa kunnallisessa hammashoidossa hammaslaboratorion tekemästä proteettisesta työstä täyden hinnan. Kela korvaa yksityishammaslääkärin tai erikoishammasteknikon vastaavan palvelun laboratoriokustannuksista puolet. Veteraani saa halutessaan kunnallisesta hammashoidosta kustannusarvion.

Erikoishammasteknikon tekemän proteettisen työn korvaamiseen tarvitaan lähete joko yksityiseltä tai terveyskeskushammaslääkäriltä. Hammaslääkärin tekemän kustannusarvion esittämällä Kelasta saa tiedon omavastuun määrästä.

Hammashoidon keskitetty ajanvaraus

ma‒to klo 7‒18, pe 7‒15, puh. 09 3105 1400


Apteekit
myöntävät osasta lääkkeistä veteraaneille 10 % alennuksen.

Optikot saattavat antaa alennusta silmälaseista.

Apua arjessa selviytymiseen

Veteraanilla on käytössään myös kaikki Helsingin kaupungin ikäihmisille tarjoamat palvelut.

Kotihoito huolehtii hoivasta ja sairaanhoidollisista toimenpiteistä, lääkkeistä ja perushoidosta. Kotihoidon kautta voi saada myös ateria- ja kauppapalveluja, siivouspalvelua, turvapuhelimen ja apuvälineitä. Lääkejakelu hoidetaan apteekin annosjakelun kautta. Kotihoidon asiakasmaksu määräytyy annetun avun määrän ja tulojen perusteella.

Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen hoito on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa sekä apua, eivätkä kotihoidonkaan turvin selviä enää kotona.

Omaishoidon tukea voi saada, jos hoitaa kotona jatkuvaa huolenpitoa tarvitsevaa puolisoa.

Päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti kotona asuvalle omaishoidettavalle tai muistisairaalle ikäihmiselle.

Palvelukeskukset ovat avoimia kohtaamispaikkoja, joissa järjestetään monenlaista toimintaa.

Sosiaalityöntekijältä voi saada apua elämän vaikeuksia kohdatessa.

Kaikista näistä palveluista ja monesta muusta
saa neuvontaa yhdestä puhelinnumerosta

Seniori-info
puh. 09 310 44556
mape klo 9–15


Liikenne

HSL:n ilmaislippu

Rintamaveteraanit tai veteraanietuuden laajennuksen piiriin kuuluvat voivat matkustaa maksutta Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueella. Matkakortin voi hankkia HSL:n asiakaspalvelusta.

Puh. 09 4766 4000, arkisin klo 7‒19, la‒su klo 9‒17.
Lisätietoa verkkosivuilta  www.hsl.fi


Pysäköintitunnus

Veteraanit voivat hankkia pysäköintitunnuksen, joka oikeuttaa maksuttomaan pysäköintiin. Tunnuksen saaminen edellyttää, että veteraani on kirjoilla Helsingissä, omistaa voimassa olevan ajokortin ja on merkitty ajoneuvorekisteriin ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi.

Tunnus on voimassa Helsingin kaupungin maksullisilla pysäköinti- ja kadunvarsipaikoilla. Pysäköintitunnus lähetetään veteraaneille vuosittain joulukuussa kotiin.

Jos auto, rekisterinumero tai osoite vaihtuu, siitä on ilmoitettava asiakaspalveluun puh. 09 310 22111.

Eräät yksityiset pysäköintialueet ovat myös myöntäneet veteraaneille maksuttoman pysäköinnin (mm. Helsingin Satama ja Helsinki-Vantaan lentoasema). P-CityForumin pysäköintihallissa annetaan sotiemme veteraaneille 50 %:n alennus.


Kaukoliikenteen linja-auto

Linja-autoyhtiö OnniBus.com kuljettaa sotaveteraanit maksutta.

Paikan matkalle voi varata yrityksen palvelunumerosta 044 705 7110. Varaus tulee tehdä viimeistään 36 tuntia ennen matkaa. Veteraani voi tarvittaessa ottaa myös avustajan mukaan matkalle veloituksetta.

Liikunta ja harrastustoiminta

Veteraanit pääsevät maksutta ohjattuihin liikuntaryhmiin sekä Helsingin kaupungin kuntosaleihin ja uimahalleihin esittämällä rintamapalveluskortin tai tammenlehvärintaneulan.

Liikuntapaikkojen yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät liikuntapalveluiden verkkosivuilta  www.hel.fi/liikunta. Tiedustelut puh. 09 3108 7932.

Veteraaneille saattajineen on tarjolla maksuton kalastusoikeus Vanhankaupunginkosken suvantoon. Tiedustelut Meri-Info puh. 09 3108 7777.

Matkan päättyessä

Muistoseppele hautajaisiin

Helsingin kaupunki kunnioittaa edesmenneitten veteraanien muistoa muistoseppeleellä. Tilaus tulee tehdä mielellään kolme arkipäivää ennen siunaustilaisuutta.

Tilauksessa tarvitaan vainajan nimi, veteraanitunnus sekä muistotilaisuuden aika ja paikka. Kukkakauppa Lumikello toimittaa seppeleen pääkaupunkiseudulla järjestettävään muistotilaisuuteen, puh. 09 753 7173.

Seppeleen voi tilata veteraaniasiamieheltä sähköpostilla veteraaniasiamies@ hel.fi, puh. 09 3105 0513 tai kuntoutustoimistosta, puh. 09 3105 0544. Myös hautaustoimisto voi tilata seppeleen omaisen puolesta.

Hautapaikka

Helsingissä kirjoilla olevat veteraanit puolisoineen saavat arkku- tai uurnahaudan maksutta 25 vuodeksi. Jos käytetään suvun hallussa olevaa vanhaa hautaa, hautaoikeuden pidennys on maksuton. Haudan avaamisesta, peittämisestä ja peruskunnostamisesta peritään korvaus. Myös sodan jälkeen miinanraivaustehtävissä toimineille ja heidän puolisoilleen haudan lunastus tai hautaoikeuden pidennys on maksuton.

Hietaniemen hautausmaalla on Veteraanilehto, josta rintamapalvelustunnuksen omaava veteraani puolisoineen voi saada paikan. Haudat ovat uurnahautoja.

Tiedustelut

Seurakuntayhtymä
Puh. 09 2340 6000
Kolmas linja 22 00530 Helsinki

Helsingin ortodoksisen seurakunnan asiakaspalvelu
Puh. 09 8564 6100
Liisankatu 29 A, 00170 HelsinkiPalvelumuistio

 Tulostettava palvelumuistio sotiemme veteraaneille tarkoitetuista palveluista (pdf)


Katso myös

 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaJAA
31.07.2019 13:41