Suoraan sisältöön

Sotainvalidien palvelut

Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat kaikki sotilasvammalain piiriin kuuluvat vahingoittuneet tai sairastuneet, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 20 %. Sotainvalidien lisäksi tähän joukkoon kuuluvat myös asevelvollisina tai rauhanturvaajina ennen vuotta 1991 vahingoittuneet tai sairastuneet.

Etu on 1.1.2017 alkaen laajentunut koskemaan myös henkilöitä, jotka ovat vuosien 1939 - 1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. Uudistus koskee vain talvi- ja jatkosodan johdosta vammautuneita sotainvalideja, ei asevelvollisina tai rauhanturvaamistehtävissä vahingoittuneita.

Lisätietoa sotainvalidien palveluista ja hakemisesta Oulunkylän kuntoutussairaalan sotainvalidien palveluneuvojalta, p. 040 559 4988.

Katso myös

 Valtiokonttori: Sotainvalidien palvelut
02.08.2019 09:27