Hoppa till innehållet

Serviceboende och dygnetruntvård


Boende och anställd på servicecentralen samtalar. Foto: Helsingfors stads materialbank/Miika Kainu/Alma 360


Dygnetruntvård kan vara antingen kort- eller långvarig vård i ett servicehus eller en servicecenter.

 Ansökan om en plats i dygnetruntvård
 Urvalskriterier för invånare i servicebostäder
 Långvarig vård och omsorg dygnet runt för äldre personer
 Att söka vård utanför sin egen kommun
 Läkartjänster inom dygnetrundvården

Serviceboende är avsett för personer som behöver mycket omsorg och hjälp dygnet runt och som inte längre ens med hjälp av hemvården klarar sig hemma.

 Kortvarigt serviceboende
 Långvarigt serviceboende
 Servicesedel för serviceboende
 Välkommen som klient inom dygnetruntomsorgen för äldre (pdf)04.04.2022 16:54