Hoppa till innehållet

Långvarig vård och omsorg dygnet runt för äldre personer

Gruppen sitter i äldrecentrets brasrum. Foto: Helsingfors stads materialbank/Seppo Laakso

Tjänsten söks vid Seniorinfo. Servicebehovet hos den person som anhåller om servicen utreds genom att man kartlägger personens funktionsförmåga och hälsotillstånd samt övriga faktorer som anknyter till behovet av vård dygnet runt. Bedömningen och beslutet om långvarig vård dygnet runt fattas genom mångprofessionellt samarbete enligt SAP-verksamhetsmodellen (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus, på svenska utredning, bedömning, servicestyrning).

Den långvariga dygnetruntvården ordnas som serviceboende eller anstaltsvård. Inom boendetjänsterna för äldre håller man gradvis på att övergå från anstaltsvård till serviceboende, som är mer individuellt och uppfyller bättre de nuvarande kraven. Äldre personer som bor i serviceboende har en egen bostad eller bor i ett rum för en eller två personer i ett grupphem. I bostaden finns en säng och madrass samt allmänbelysning. Klienten får själv möblera och inreda sin bostad.

Inom dygnetruntvården tillämpar man modellen med en ansvarig vårdare och stödjer gemenskapen. Målet är att den äldre personen kan fortsätta sitt eget liv även om han eller hon är klient inom dygnetruntvården. Detta eftersträvas genom att man främjar klientens valfrihet och självbestämmanderätt, erbjuder metoder för att uppleva delaktighet samt säkerställer ett tryggt och värdefullt liv ända till livets slut.
15.10.2019 13:25