Hoppa till innehållet

Bibliotek

Biblioteksbesökare läser tidningar och tidskrifter i en läsesal. Foto: Helsingfors stads materialbank/Pertti Nisonen

Biblioteket är ett hus med fakta och fiktion som är öppet för alla. Det har ett stort utbud av material att läsa, titta och lyssna på. Du kan utan kostnad använda dig av materialet i de trivsamma lokalerna eller genom att låna det hem. Dessutom ordnas mångsidiga evenemang dit alla är välkomna. Biblioteket finns förmodligen nära ditt hem, för det finns nästan 40 bibliotek runt om i Helsingfors.

 Huvudstadsregionens bibliotek: Helmet.fi

Använd en dator i biblioteket

Du kan jobba och sköta dina ärenden på bibliotekets kunddatorer som är försedda med de vanligaste dataprogrammen, samt har koppling till scanner och printer. Reservera tid i biblioteket eller via nätet. Personalen står till din tjänst om du behöver hjälp. Du kan också jobba med din egen mobila apparat. Alla biliotek har ett öppet och avgiftsfritt trådlöst nätverk.

 Reservera en dator (helmet.fi)

Handledning i informationsteknik

Behöver du hjälp med att använda dator, surfplatta eller smarttelefon? Vill du veta hur internet fungerar eller lära dig om e-post? I biblioteket arrangeras kurser där du på ett avspänt sätt får grundläggande kunskap i informationsteknik. Fråga mera av personalen. Förutom biblioteken ger även bl.a. Arbis, stadens invånarhus och servicecentraler personlig handledning i informationsteknik. Se Helsingfors stads sidor.

Digirådgivning

Trevliga evenemang och grupper för olika hobbyer

Biblioteken arrangerar en mängd avgiftsfria evenemang som författarbesök, föreläsningar och t.o.m. karaoke. Förutom evenemangen, som oftast är engångsföreteelser, samlas olika hobbygrupper mera regelbundet. Håll t.ex. utkik efter Novellkaféer (Novellikoukku) där du får lyssna till berättelser medan du kanske handarbetar, eller läsecirklar där olika böcker läses och diskuteras.

 Kalendarium (helmet.fi)


Beställ böckerna hem

Om du har svårt att komma till biblioteket på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan du anhålla om att få det material du vill ha hemskickat. Ring tjänsten Boken kommer och berätta vad som intresserar dig i bibliotekets utbud. Se kontaktuppgifterna på Helmet.fi.

 Tjänsten Boken kommer

Talböcker för den som har svårt att läsa

Också om du p.g.a. sjukdom eller handikapp inte kan läsa på det vanliga sättet kan du njuta av en bok. I biblioteket Celia finns ca 40 000 talböcker, som du utan kostnad kan lyssna på via nätet. Anmäl dig till nättjänsten Celianet på biblioteket. Läs mera på Celias sidor.

 Celias talböcker

Kolla även (länkarna öppnar en ny webbplats)

 Biblioteket på avstånd

 Servicecentralernas bibliotek

 Enter Ry - handledning med dator eller telefon17.04.2020 12:34