Hoppa till innehållet

Föreningar och organisationer

Glad seniorgrupp. Foto: Helsingfors stads materialbank/Laura Oja

I Helsingfors verkar flera organisationer och föreningar, som arrangerar mångsidig verksamhet, samt erbjuder information, tjänster och kamratstöd. Länkarna leder till organisationernas egna webbplatser.


Riksomfattande pensionärsorganisationer


På svenska


 Pensionärerna rf

 Pensionärsförbundens intresseorganisation rf
 Pensionstagarnas Centralförbund PCF Finlands Seniorrörelse rf


 Svenska pensionärsförbundetPå finska

 Eläkeliitto Kansallinen senioriliitto ry


 Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry


Regionala och andra organisationer
På svenska

 Folkhälsan

 Äldreinstitutet
 Seta rf


 Röda Korset
 Centralförbundet för de gamlas väl Enter ry Helsingforsmission


 Naistenkartano rf Lappvikens källa


På finska

 Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

 Helsingin kansallinen senioripiiri ry


 Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry Suomen Klubitalot ry


 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli

 Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys, HELY

 Kalliolan setlementti


 Pääkaupunkiseudun omaishoitajat
Veteranorganisationer
På svenska

 Krigsinvalidernas Brödraförbund


 Helsingforsnejdens Krigsbarn rfPå finska

 Traditionsförbundet Eklövet

 Sotaveteraniliitto ry Rintamaveteraaniliitto


 Kaatuneitten omaisten liitto


 Sotaorvot Suomen Lottaperinneliitto ry

Organisationer inom social- och hälsovården

På svenska

Helsingfors Minnesförening rf


 A-klinikstiftelsen

 Helsingfors Diakonissanstalt


 Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf) Andningsförbundet FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf


 Mieli Psykisk Hälsa Finland rf


 Minnesförbundet

 Näringsguide för äldre personer - Gerontologinen ravitsemus ry


 Propo Finlands prostatacancerförening Rf


 Finlands minnesspecialister rf (SUMU)

 Sorgbandet rf


 Hjärtförbundet För Trygg Ålderdom – Suvanto rf
På finska

 Aivoliitto

 Aivosäätiö


 Allergi-, Hud- och Astmaförbundet


 Glaukoomayhdistys ry
 Kuuloliitto ry


 Mielenterveyden keskusliitto


 Mielenterveysyhdistys HELMI

 Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys ry

 Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry
 Pääkaupunkiseudun selkäyhdistykset

 Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry
 Selkäliitto
 Sininauhaliitto
 Suomen Kipu ry Suomen Nivelyhdistys ry


 Uniliitto
Motionsföreningar

 Motionsföreningar

09.08.2021 13:14