Hoppa till innehållet

Volontärverksamhet

En kvinna räcker fram små växtplantor till en annan. Foto: Helsingfors stads materialbank/Kimmo Brandt


Frivilligarbetet leds enligt grundprinciperna för frivillig- och vänverksamhet – med hjälp av vanliga människors färdigheter, utan lön, enligt villkoren hos den som behöver hjälpen och under ledning av sakkunniga. 

Du kan ansluta dig till frivilligverksamheten genom att kontakta chefen för servicecentralens frivilligverksamhet.


Mer information

 Servicecentraler

 Frivilligverksamhet i servicecentraler

 Frivilligverksamhet inom service för äldre (på finska)


Kolla även 

 Samarbetspartnernas förmedling av frivilliga

 Bli volontär


Kulturkompisverksamhet02.08.2019 08:54