Hoppa till innehållet

Munsjukdomar

  ] Röda uppvridbara tänder och keramikbakelser mot en turkos bakgrund. Foto: Unsplash

En frisk mun är en del av allmänhälsan. Munsjukdomar kan sprida bakterier till hela kroppen och på sätt öka risken för bland annat hjärt- och hjärninfarkt. Munsjukdomar såsom parodontit kan även försämra många allmänsjukdomar såsom diabetes. Om kroppens allmänna motståndskraft försvagas och munnen har en fortgående låggradig inflammation utsätter det kroppen för utvecklande av hjärtsjukdomar.

Tandköttsinflammation

Bakterier som fastnar på tandytan kallas för plack. Plack som samlas vid tandköttsgränsen och i tandmellanrummen orsakar tandköttsinflammation.

Symptom

 • Tandköttet rodnar
 • Tandköttet är ofta lite svullet
 • Tandköttet blöder vid tandborstning
 • Kan även vara symptomfri

Förebyggande och behandling

 • Noggrann tandborstning vid tandköttsgränsen morgon och kväll
 • Rengöring av tandmellanrummen
 • Regelbundet avlägsnande av eventuell tandsten hos tandhygienist

 Mer information om tandköttsinflammation

Parodontit

Om en tandköttsinflammation inte behandlas, tränger sig placken in under tandköttet. Under tandköttet förökar de skadliga bakterierna sig effektivt. Bakterierna förstör tändernas fästvävnad, vilket i värsta fall leder till att man förlorar tanden. Parodontiten, det vill säga inflammation i tandens fästvävnad, upprätthåller en låggradig inflammation i kroppen.

Symptom

 • Tandköttsinflammation
 • Dålig andedräkt
 • Djupa tandköttsfickor, konstateras vid tandkontroll
 • Tänderna är lösa, mycket långt framskriden parodontit

Förebyggande och behandling

 • Noggrann tandborstning vid tandköttsgränsen morgon och kväll
 • Rengöring av tandmellanrummen varje dag, mellanrumsborstar rekommenderas

Kuva hammasväliharjoista

 • Sluta röka
 • Regelbundet avlägsnande av tandsten hos tandhygienist eller tandläkare

 Mer information om parodontit


Karies

Karies är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier. Karies, det vill säga hål i tänderna, orsakas av dålig rengöring av tänderna samt dåliga matvanor. Muntorrhet gör tänderna mottagliga för hål, saliv skyddar tänderna.

Symptom

 • Kan vara symptomfri
 • Ilning och känslighet för kyla (symptomen kan även bero på att tandköttet har dragit sig tillbaka)
 • Kraftig känslighet för perkussion och värme
 • Molande tandvärk

Behandling

 • Begynnande karies i tandemaljen kan stoppas med god egenvård
 • Karies som har gått igenom tandemaljen kräver lagning
 • Om pulpan är inflammerad, krävs rotfyllning

 Information om karies


Svampinfektion

Vanligtvis besvärar en svampinfektion i munnen tandprotesanvändare eller personer som har dålig munhygien. Svampinfektion är även vanlig hos diabetiker och de som kontinuerligt använder kortisonläkemedel (särskilt astmamedicin). Muntorrhet ökar risken för infektion. En långvarig obehandlad svampinfektion i munnen ökar även risken för elakartade slemhinneförändringar.

Symptom

 • Slemhinnor som svider, gör ont och är ömma
 • Dålig andedräkt
 • Mungiporna kan vara ömma och röda
 • Under tandprotesen är slemhinnan ofta mycket röd

Förebyggande och behandling

 • God munhygien
 • Munskölj med vatten efter måltider
 • Tandproteserna tas bort till natten och förvaras torra
 • Noggrann rengöring av tandproteserna
 • Undvik löddrande tandkräm, eftersom den löddrande ingrediensen (natriumlaurylsulfat) irriterar slemhinnorna i en känslig mun. Tandkräm som bl.a. har benämningen sensitive, innehåller inte denna ingrediens
 • Lokalverkande svampmedicin ordinerad av tandläkare vid behov

 Information om svampinfektion


Muncancer

De viktigaste riskfaktorerna för muncancer är rökning, riklig alkoholkonsumtion och bland annat vita och röda slemhinneförändringar som ökar cancerrisken. I samband med regelbunden mun- och tandkontroll undersöks munnens slemhinnor och eventuella förändringar upptäcks i ett tidigt skede.

Symptom

 • Röd eller vit fläck
 • Obotligt sår eller knöl
 • Vid muncancer uppstår vanligtvis ett obotligt sår eller skorv
 • Cancern har få symptom i början

Behandling

 • Behandlas inom specialtandvård enligt en individuell vårdplan

 Information om muncancer23.09.2019 10:26