Hoppa till innehållet

Stöd i grupp

En grupp äter i seniorhusets kafé. Foto: Helsingfors stads materialbank/Kimmo Brandt


Kolla även

 Servicecentralernas subventionerade och kamratstödsgrupper

 Dagverksamhet för äldre02.08.2019 08:45