Hoppa till innehållet

Kontakt

Näppäimistö.

Du kan ta kontakt med Seniorinfo på många olika sätt. Välj önskat sätt bland alternativen nedan.

E-post: seniori.info@hel.fi

  • allmänna förfrågningar
  • e-postförbindelsen är inte krypterad, så meddelandet får inte innehålla personuppgifter

Krypterad e-post

  • personliga kontakter med identifieringsuppgifter
  • meddelandet skickas från webbläsaren via denna länk

Elektronisk orosanmälan

OBS! Elektronisk blanketten för orosanmälan är ur bruk från och med den 23 april kl. 14 till den 24 april kl. 12.
Driftsavbrottet beror på ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet Apotti och dess klientportal för e-tjänster, Maisa.
Läs mer om nyheten
Om situationen är livshotande, ring nödcentralen på tfn 112.
Vid akuta hälsoproblem betjänar Jourhjälpen på tfn 116 117.24.04.2021 14:10