Hoppa till innehållet

Juridisk hjälp

Byggnad i antikens arkitektoniska stil med joniska pelare. Foto: Unsplash

 Offentlig rättshjälp kan exempelvis fås till ärenden gällande rättegång eller handlingar. Rättshjälp fås inte om man har rättsskyddsförsäkring. Rättshjälp beviljas utifrån den sökandes inkomster, utgifter, tillgångar och underhållsskyldighet, det vill säga disponibla medel. För mindre bemedlade är rättshjälpen gratis.

Se rättshjälpens  preliminär beräkning

 Finlands advokatförbund har jourmottagning på biblioteken i Tölö och Östra centrum. Inga uppdrag antas.  Jourmottagningen erbjuder gratis rådgivning och på plats kan man samtala konfidentiellt. Inga uppdrag antas. 

Det är bra för var och en att fundera hur man vill att saker ska skötas när man inte längre själv klarar av dem.

Man kan förbereda sig inför framtiden genom att precisera sina önskemål kring det

  • normala vardagslivet
  • boende
  • omsorg och vård
  • samt juridiska och ekonomiska frågor  

Genom att klicka på länkarna nedan hittar du blankettsidorna.

  livskvalitetstestamente

  livstestamente

 fullmakt, intressebevakningsfullmakt, intressebevakning

Observera att det finns olika slags blankettmodeller. För vissa handlingar kan det finnas formkrav och därför rekommenderas att till exempel en intressebevakningsfullmakt upprättas med hjälp av en sakkunnig. Förutom rättshjälp finns även många advokatbyråer och bankjurister som kan hjälpa.


Mer information

 Självbestämmanderätt 


Kolla även

Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad? (Handbok i att förbereda sig juridiskt. Finlands minnesspecialister rf)

 Juridisk rådgivning (Suvanto rf)

 Brottsofferjouren - Rådgivning av jurist 
08.05.2020 14:51