Hoppa till innehållet

Hjälp med ensamhet

Två figurer på havets vinteris gåendes mot en holme. Foto: Unsplash

Att vara ensam och ensamhet kan antingen innebära samma sak eller helt från varandra avvikande upplevelser, beroende på vem du frågar. Vissa trivs bättre ensamma än i andras sällskap och andra behöver mer sociala kontakter. Man kan också uppleva ensamhet periodvis eller oavbrutet, även om det finns flera sociala tillställningar eller flera vänner och närstående omkring en.

Negativ upplevelse av ensamhet underlättas av att göra saker man tycker om och ibland vara modig och testa något nytt. Vänner eller samtalssällskap kan man hitta nästan var som helst, om man själv har ett öppet sinne. På den här webbplatsen hittar du tips och hjälp för att lindra känslan av ensamhet.

 Vänner och närstående


Mer information

 Aamukorva -telefonjour (Samtalssällskap och stöd i ensamheten på morgnarna kl. 5–9. HelsingforsMission)

 Kyrkans samtalshjälp (Finlands evangelisk-lutherska kyrkas servicetelefon, e-post, chat samt brevservice)

 Toiminnan Miehet (Välmående och delaktighet för män. Miessakit rf)

 Äijä-Ryhmät (Eläkeliitto ry) 

 Nappi Naapuri (Grannskapens sociala media. Yhteismaa ry)

 Samarbetspartnernas förmedling av frivilliga

 HelsingforsMission

 Vänkrets-verksamhet (Centralförbundet för de gamlas väl)

 Servicecentralverksamhet  (Kontakta servicecentralens personal eller titta in för att bekanta dig med de mångsidiga tjänsterna och underhållningsmöjligheterna.)14.12.2020 15:25