Hoppa till innehållet

Seniornätverket

Seniornätverket är ett samarbetsnätverk, som ordnar program och koordinerar seniorinformation på svenska i Helsingfors. Nätverket vill bidra till en bättre överblick av stadens social- och hälsovårds-, kultur-, konst-, biblioteks- och idrottsverksamhet samt av tredje sektorns och församlingarnas tjänster. Man vill svara på svenskspråkiga äldres behov och önskemål.

Nätverket grundades år 2012 för att främja seniorers samhörighet och tillgång till olika program på svenska. Aktuell information om nätverket samt vår- och höstprogram hittar du på Facebook:

 Seniornätverkets Facebook-sida

Seniornätverket30.03.2022 13:46