Hoppa till innehållet

Grupper vid servicecentralerna

Foto: Diskussionsgrupp, handledare och grupp. Foto: Unsplash

På servicecentralerna arrangeras mångkulturell verksamhet, t.ex. diskussionsgrupper, motion, hantverk och kurser i finska. Tanken med verksamheten är att till exempel hjälpa människor från utlandet med integration och inlärning av färdigheter att klara sig i det dagliga livet. Du får även möjlighet att lära känna andra människor eller diskutera konfidentiellt i en kamratstödsgrupp.

Servicecentralverksamheten är kostnadsfri med ett giltigt servicecentralkort

 Servicecentralkort


Mångkulturella grupper

Gårdsbacka seniorcenter

 Kinaborg servicecentral

 Kvarnbäckens servicecentral
30.12.2019 12:39