Hoppa till innehållet

Att mista en nära anhörig

Två små ljus mot en blågrå bakgrund. Foto: Unsplash

Att förlora en närstående person är alltid en vändpunkt i livet. Oavsett hur förutsägbar döden är, kräver det tid att bearbeta situationen och känslorna. Det är individuellt på vilket sätt och hur länge var och en bearbetar sin sorg.

Om det känns som att sorgen inte lättar eller att man inte klarar av den själv, kan man söka stöd utanför den närmaste kretsen till exempel från sorgegrupper.


Stöd för dem som har förlorat en närstående

 Nationell kristelefon (Psykisk Hälsa Finland rf)

 Centralförbundet för mental hälsa 

 Kyrkans nationella servicetelefon 

 Helsingfors församlingars diakoniarbete

 Kampens kapell (En plats för stillhet där det finns möjlighet att prata med en anställd)

 Helsingfors ortodoxa församling (Hjälp och stöd)

 Helsingfors församlingars sorgegrupper (Inom församlingarna anordnas sorgegrupper, kamratstödsgrupper för dem som förlorat en närstående. Man kan anmäla sig till alla grupper oavsett församling.)

 Kamratstödsgrupper för dem som förlorat en närstående (Psykisk hälsa Finland rf)


Anvisningar för anordnande av begravning

 Ansökan om kompletterande utkomststöd för begravningskostander (pdf)

 Minneslista om din familjemedlem avlider (FPA:s anvisning)

 Innan begravningen (Helsingfors församlingars anvisning)

 Begravning

 Anvisningar inför begravning (Finlands begravningsbyråers förbund rf)14.12.2020 15:55