Hoppa till innehållet

Som anhörig till en äldre

En kvinna sitter i sin tankar och tittar på fönstret som fläckats av regndroppar. Foto: Unsplash

Det stöd som närstående ger äldre är oersättlig, men även den närstående hjälparen behöver ibland stöd i vissa situationer.

Sjukdom kan väcka förvirring och olika slags känslor både hos den insjuknade personen själv och hos dennes närstående. Du behöver inte vara ensam med dina känslor, det finns kamratstöd att få.

Mer information

 Föreningar och organisationer

 Servicecentralernas kamratstödsgrupper (till exempel minneskaféer)


Se även

 Stöttande av minnessjuka – anvisningar för närstående (Terveyskirjasto - Duodecim)

 Kamratstödsgrupper för anhöriga (Helsingfors Alzheimerförening rf)

 Minnesförbundets Minneslots (Stöd och hjälp för minnessjuka och deras närstående)

 Guide till anhöriga vars närstående har psykiska symptom (FinFami Nyland rf)

 Cancerorganisationernas rådgivningstjänst 

 Finlands Neuroförbunds kamratstödjare (för personer som lider av MS eller en sällsynt neurologisk sjukdom och deras anhöriga.)

 Parkinsonförbundets kamratstödspersoner (Kamratstöd för personer som lider av Parkinsons sjukdom och dystoni och deras anhöriga.)

 Diabetesförbundets rådgivningstelefon


För närståendevårdare

 Verksamhetscentra för närståendevård

 Polli (Huvudstadsregionens närståendevårdare och vänner rf)

 Närståendevårdarnas förbund

 Omaisena edelleen ry

 FinFami ry (Anhöriga som stöd för den mentala hälsan)

 Kamratstödsgrupper (Droglänken.fi)01.08.2019 15:00