Hoppa till innehållet

Stöd i vardagen

 Två leende kvinnor på seniorhusets terrass. Foto: Helsingfors stads materialbank/Laura Oja


Kolla även

 Hjälpmedelstjänster

 Anmälan om äldre personers servicebehov (s.k. orosanmälan)
01.07.2019 13:00