Hoppa till innehållet

Stöd i vardagen

Stadens webbsida förnyas

Helsingfors stad förnyar sina webbsidor 2021–2023.

Gå till de nya sidorna för seniortjänster

 Två leende kvinnor på seniorhusets terrass. Foto: Helsingfors stads materialbank/Laura OjaKolla även

 Hjälpmedelstjänster

 Anmälan om äldre personers servicebehov (s.k. orosanmälan)
16.01.2023 11:04