Hoppa till innehållet

Skattefri hemhjälp

Du kan köpa hjälp hem av en privat företagare utan moms, om följande villkor uppfylls:

  • Om funktionsförmågan för att klara sig hemma har försämrats
  • Sysslor som görs hemma ses som socialvårdstjänster eller dess stödtjänster. Sådant anses vara verksamhet vars syfte är att bland annat sköta vården av barn och ungdomar, personer med utvecklingsstörning och äldre personer.
  • Serviceproducenten har registrerat sig i kommunens socialförvaltning och tillsammans med dig gjort en serviceplan och serviceavtal för att producera tjänsten som en socialvårdstjänst.
  • Därutöver ska serviceproducenten ha en ansvarig person som ansvarar för tjänsternas kvalitet samt en egenkontrollplan.

Vilka tjänster kan man skaffa utan moms?

Momsfria hemtjänster som köps av privata serviceproducenter är exempelvis boende, personlig omsorg och omvårdnad samt annat sysslor som hör ihop med det vardagliga livet eller hjälp med dessa. Hemtjänstens stödtjänster är måltids-, klädvårds-, städnings-, bad- och ledsagartjänster, samt tjänster främjar socialt umgänge.

Kan jag därutöver få hushållsavdrag?

För att man även ska få hushållsavdrag för en momsfri tjänst, ska arbetet vara vardagliga omsorgs- och vårdtjänster eller hushållsarbete och huvudsakligen utföras hemma. Avdraget kan också fås för arbete som har utförts av en bostad som används av en skattskyldig eller dennes makas föräldrar eller mor-/farföräldrar.

Mer information

  Momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster (vero.fi)
 Hushållsavdrag (vero.fi)

Privata serviceproducenter

 Stödserviceproducenter inom den privata hemvården godkända av Helsingfors stad
 Privata serviceproducenter (elias.fi) (på finska)29.04.2020 13:18