Hoppa till innehållet

Hemvård

Hemvårdarens arbetsredskap på bordet och mätning av blodtryck. Foto: Helsingfors stads materialbank/Kimmo Brandt


Hemvården stödjer möjligheten att klara sig hemma
 Servicesedel för hemvård
 Servicesedel för hemstädning


Grunderna för beviljande av hemvård

Vid beviljande av hemvårdstjänster följs alltid hela stadens gemensamma villkor för beviljande av hemvård. Grunderna är samma för samtliga klienter. 

Hemvårdens servicebeslut grundar sig alltid på en bedömning av servicebehovet.

Hemvård kan också beviljas till personer

  • som behöver sjukvårdsservice, men kan på grund av fysiska, sociala eller psykiska begränsningar använda hälsostations- eller privata tjänster ens med hjälp av en assistent.
  • vars funktionsförmåga är tydligt nedsatt och som inte klarar av regelbundna dagliga basfunktioner självständigt med stöd av anhöriga eller andra assistenter. Med dagliga basfunktioner avses t.ex. skötsel av personlig hygien, påklädning eller näring.
  • som är vårdtagare inom närståendevård och för vars närståendevårdare det är ändamålsenligt att erbjuda stöd. Närståendevårdaren ska ha ett beslut om stöd för närståendevård.

Hemvård kan också beviljas tillfälligt för en person som behöver sjukvårdshjälp t.ex. med att sköta om ett sår. Den tillfälliga hemvården är kortvarig och kan räcka i högst två månader.

Närmare grunder för beviljande av hemvård

Kontaktuppgifter till hemvårdsenheter och hemvårdshandledare

(länkarna leder till en ny webbplats)

 Södra hemvårdsenheten
 Östra hemvårdsenheten
 Sydöstra hemvårdsenheten
 Mellersta hemvårdsenheten
 Nordöstra hemvårdsenheten
 Sydvästra hemvårdsenheten
 Västra hemvårdsenheten
 Norra hemvårdsenheten
 

Hemvårdens närserviceområden på kartan


Se även

(länkarna leder till en ny webbplats)

 Hemvård i Helsingfors (pdf)
 Hemvårdens e-tjänster
 Egekontrollplaner (på finska)
 Jobba med hemvård (på finska)02.05.2022 16:55