Hoppa till innehållet

Hemvårdens distanstjänster

En man pratar med hälsovårdaren via trygghetstelefonen.

Foto: Helsingfors stads materialbank/Miika Kainu/Alma 360

En del av Helsingfors hemvårds besök utförs som distansvårdsbesök, med dubbelriktad bild- och ljudöverföring. Besöken genomförs av Servicecentral Helsingfors distansskötare.

I början av år 2018 hade distansvården i Helsingfors cirka 630 klienter och mängden hoppas öka märkbart under årets gång. Distansvårdsbesök genomförs cirka 20 000 stycken per månad.

De mest typiska distansvårdsbesöken innefattar:

  • påminnelse och övervakning av medicinering
  • observation och övervakning av näring
  • observation av mående
  • stöd och inövning av motion

Distansvårdsbesöken genomförs med hjälp av surfplatta och anslutningen kan öppnas antingen hemma eller enligt överenskommelse även från Servicecentral Helsingfors enhet.

Nästan utan undantag består klientens hemvårdsbesök av både skötarens hembesök och distansbesök.

Videor om distansvårdens tjänster (på finska)


 Titta på vår video: : Gympastund ledd av en distansskötare i enlighet med motionsavtalet.

 Titta på vår video: GPS-armband som trygghet i vardagen.

Se video om distansvård. Videon har svensk text.

 Hemvårdens kontaktuppgifter08.03.2022 09:20