Hoppa till innehållet

Hemvårdens kontaktuppgifter

Leende seniorinfo-rådgivare med hörlurar på.


De äldre söker hemvård samt omsorgs- och socialtjänster via Seniorinfo.


Få mer information från Seniorinfo:

  • må‒fr klo 9‒15
  • tfn 09 310 44556
  • seniori.info@hel.fi

Klienthandledaren besöker klientens hem för att göra en bedömning av servicebehovet under vilket man kartlägger klientens behov, pratar om olika servicealternativ och lägger upp en klientplan.

Seniorinfo svarar även på frågor via e-post: seniori.info@hel.fi   

Hemvården indelas i åtta serviceområden, som i sin tur indelas i sammanlagt 70 närserviceområden med 2–3 team som tar hand om klienterna i varje område.

Hemvårdens kontaktuppgifter per serviceområde:


 Södra hemvårdsenheten

Svenskspråkig hemvård
Drumsö, Estnäs, Tölö, Kronohagen, Skatudden, Sveaborg, Gloet, Ulrikasborg, Eira, Brunnsparken, Sandudden, Rödberget, Kampen, Ärtholmen, Busholmen, Gräsviken, Enåsen, Hallonnäs, Örnberget


 Östra hemvårdsenheten

Gårdsbacka, Kvarnbäcken, Stensböle, Östra centrum, Botby gård, Botbyåsen, Botby, Botbyhöjden, Ärvings, Fallbacka, Stensböle, Tranbacka, Östersundom, Björnsö, Sundberg


 Sydöstra hemvårdsenheten

Degerö, Hertonäs, Nordsjö, Västra Hertonäs, Hertonässtranden, Brändö, Kasberget, Hästnässundet, Tammelund, Jollas, Sandhamn, Mellersta Nordsjö, Kallvik, Solvik, Rastböle, Havsrastböle, Uppby


 Mellersta hemvårdsenheten

Alphyddan, Hagnäs, Ås, Hermanstad, Fiskhamnen, Forsby, Kottby, Linjerna (Hagnäs), Havshagen, Böle, Sörnäs, Vallgård


 Nordöstra hemvårdsenheten

Bocksbacka, Jakobacka, Malm, Parkstad, Rönnbacka, Skomakarböle, Södra Dickursby, Södra Malm, Alphyddan, Alpbyn, Vik, Fallkulla, Henriksdal, Rönninge, Mosabacka, Staffansslätten, Smedsbacka, Lerstrand, Stapelstaden, Lidmalmen, Viksbacka, Viksstrand, Vik, Övre Malm


 Sydvästra hemvårdsenheten

Natthemvården
Mellersta och norra Tölö, Brunakärr, Mejlans, Dal, Lillhoplax, Näshöjden, Södra Haga, Munksnäs, Lövö, Granö, Talistranden, Stenhagen


 Västra hemvårdsenheten

Gamlas, Kånala, Sockenbacka, Håkansåker, Lassas, Malmgård, Smedjebacka, Tolari, Tali, Norra Haga, Magnuskärr, Kungseken


 Norra hemvårdsenheten

Månsas, Svedängen, Åggelby, Östra Baggböle, Västra Baggböle, Månsasparken, Krämertsskog, Dammen, Britas,  Torparbacken, Grinddal, Grindbacka, Domarby


Hemvårdens närserviceområden på kartan


Foto: Helsingfors stad01.07.2020 14:24