Hoppa till innehållet

Hemvårdens tjänster och avgifter

Under hemvårdens besök mäts bland annat klientens blodtryck och hans torra fötter smörjs in. Foton: Maarit Miettinen

Serviceplan

Hemvård ges till personer som behöver hjälp dagliga funktioner (ätande, tvättning, klädsel, uppresning från sängen och stolen, promenader, toalettbesök). Hemvårdens klienter får även hem den hälso- och sjukvård som de behöver, ifall det inte är rimligt att arrangera den på något annat sätt.

Tillsammans med hemvårdens klient och dennes anhöriga/närstående gör man upp en individuell vård- och serviceplan där man kommer överens om de tjänster som hemvården tillhandahåller. I den utreder man även möjligheten till användning av privata tjänster samt anhörigas och närståendes möjligheter till att hjälpa. Vård- och serviceplanen utvärderas med regelbundna intervall och/eller efter behov.

Hemvårdsavgifter


Tillfällig hemvård

Hembesök av vårdpersonal kostar 9,60 €.

Avgiften tas ut för högst två besök om dygnet. Om behovet av hemvård fortsätter sammanhängande i över två månader och besöken sker minst en gång i veckan, betalar klienten en månadsavgift som framgår nedan för tjänster som erbjuds hemma. Uppbärs inte av personer under 18 år.

Måltidsservice, butiksservice och trygghetstelefon

Faktureraren för måltids- och butikstjänster ändras 1.1.2022

Måltids- och butikstjänsten faktureras från början av 2022 av Helsingfors stad. Du behöver inte göra något på grund av ändringen.

Om du använder e-fakturor ska du göra ett avtal för den nya e-fakturan i din nätbank. Välj Helsingfors stad - Ekonomiförvaltningstjänst som fakturerare och fakturamottagarens personbeteckning som identifikationsuppgift.


Måltidsservice

Hemvården arrangerar klienternas måltider i första hand som en måltidsservice som är en stödtjänst till hemvården. I hemmåltiden ingår leverans av en beställningsbaserad färdig portionsförpackad måltid till klientens hem.

Södra och sydöstra hemvårdsenhetens klienter

 • Priset för en kall måltid är 5,30/4,80 euro beroende på klientens val. Måltiden innehåller huvudrätt, sallad/juice/frukt och efterrätt. Specialdieter beaktas.
 • Leverans, kalla måltider 6,95 euro/gång. Måltiderna levereras till klienten en eller två gånger i veckan.
 • Uppvärmning av måltiden 4,20 euro/gång. Vid behov värmer föraren upp måltiden hemma hos klienten varje dag. Leveransen ingår i priset.
 • Servicen produceras av Fazer Food Services Hemmåltider, servicetelefon: 020 729 5438.

Andra hemvårdsenheters klienter

 • Priset för en kall måltid är 7 euro. Måltiden innehåller huvudrätt, sallad/juice och efterrätt. Specialdieter beaktas.
 • Leverans 2,50 euro/gång Måltiderna levereras till klienten en eller två gånger i veckan.
 • Uppvärmning av måltiden 2,50 euro/gång. Vid behov värmer föraren upp måltiden hemma hos klienten varje dag.
 • Tjänsten produceras av Servicecentralen Helsingfors, servicetelefon: 09 310 40030.

Menumat-måltidsautomat

 • Klienten får en kombinerad frys och ugn hem till sig.
 • Priset för djupfryst lunch är 5,57 eller 4,99 euro/portion enligt eget val, specialdietlunch kostar 5,57 euro/portion.
 • Efterrättens pris är 1,12 euro/portion.
 • Serviceavgift 2,35 euro/dygn inkluderar beställning och leverans av måltid samt apparathyra och -underhåll.
 • Servicen produceras av Menumat Oy, servicetelefon: 020 796 1550.

Butiksservice

Butiksärenden sköts som butiksservice mot en fristående expeditionsavgift.

Butiksservice Mehiläinen sköter leveransen av matinköp åt hemvårdens och serviceboendets klienter. Plockning och leverans av inköpen kostar 9,45 euro (moms 0 %). Klienterna får en momsfri leverans per vecka. Om klienten vill beställa flera gånger inom en vecka, lägger man till moms (24 %) på expeditionsavgiften, så att leveransen uppgår till 11,35 euro. Inköpen kan beställas på servicenumret 0800 555 121 må–fr 9–15 eller på adressen  www.mehilainen.fi/kauppakassi.

Produkterna måste beställas två vardagar innan den avtalade leveransdagen före klockan 16.

Få mer information från Seniorinfo:

 • må‒fr klo 9‒15
 • tfn 09 310 44556
 • seniori.info@hel.fi

Trygghetstelefon

Kunden kan få en trygghetstelefon, som vid behov larmar hjälp dygnet runt. Hemvårdens trygghetstelefonservice, som fås som en stödtjänst, inkomstrelaterad. Bruttoinkomstgränserna för beviljandet av en trygghetstelefon är:

 • Ensamboende personer samt par får en trygghetstelefon gratis (0 %), om personens/parets inkomster inte överstiger 1 138 euro/mån.
 • Ensamboende vars inkomster är 1 138,1−1 707 euro/mån, betalar 34,55 euro/mån (apparathyra) för trygghetstelefonen.
 • Par vars inkomster är 1 138,1−2 101 euro/mån, betalar 34,55 euro/mån för trygghetstelefonen.
 • Andra betalar en kundavgift på 54 euro/mån för en trygghetstelefon, det vill säga ensamboende personer vars inkomster är över 1 707 euro/mån eller par vars inkomster är över 2 101 euro/mån. Dessutom kostar ett larmbesök hos dessa klienter 40 euro/gång.
 • Installation av trygghetstelefonen är kostnadsfri.
 • Klienten kan även skaffa trygghetstelefonen privat.
 • Dörrlarm är avgiftsfritt för alla som har trygghetstelefon, om det har konstaterats nödvändigt utifrån social- och hälsovårdssektorns multiprofessionella bedömning.
 • GPS-mottagare är avgiftsfri för alla, om det har konstaterats nödvändigt utifrån social- och hälsovårdssektorns multiprofessionella bedömning.

Se video om trygghetstelefonen. Videon har svensk text.

Klädvård och städhjälp

Vid upprättandet av en vård- och serviceplan diskuterar och kommer man överens om klädvårdshjälp. Hemvårdsavdelningen arrangerar hemvårdsklienternas städservice som egen verksamhet, entreprenad eller med servicesedel.

 • Servicesedelns värde är 24 euro/timme när en ensamboende klients inkomster är högst 1 138 euro i månaden eller när ett pars inkomster är högst 1 575 euro/mån.
 • Servicesedelns värde är 21 euro/timme när en ensamboende klients inkomster är 1 138,10–1 422 euro i månaden eller när ett pars inkomster är 1 575,10–2 107 euro i månaden.
 • Om städningen inte anordnas med en servicesedel, beviljas klienten entreprenadstädning i undantagsfall. Då är inkomstgränserna för beviljande av städservice desamma som vid städning mot servicesedel. Då är klientavgiften 5,30 euro eller 8,50 euro i timmen.

Om hemvårdens personal sköter städningen för månadsavgiftsklienter, beaktas även städningsarbetet i service- och vårdplanen och inkluderas i månadsavgiften, städningen faktureras alltså inte separat.

I hemvårdens service- och vårdplan avtalas om ordnandet av städning för klienten. Hemvårdsavdelningen ger servicehandledning om hur klienterna kan dra nytta av hushållsavdraget när de använder privata serviceföretag för städningstjänster. Hemvårdsbesöket inkluderar även upprätthållande uppstädning vid behov. Hemvårdens multiprofessionella team hjälper vid behov även i anordnandet av andra tjänster (t.ex. dagverksamhet, korttidsvård).

Servicesedelräknare för hemstädning

Avgifter för andra tjänster

 • Avgift för bastubad utan transport, avgift/gång: 7,50 €
 • Avgift för bastubad (omfattar bastu och transport), avgift/gång: 13,30 €
  Avgiften är en summa som motsvarar avgiften för bastubad och priset för två enkelbiljetter för vuxna köpta av HRT:s chaufför.
 • Bastuavgift på servicecentraler, avgift/gång: 3,60 €


04.04.2022 09:14