Hoppa till innehållet

Motionsavtal

Vad är ett motionsavtal?

Syftet med Motionsavtalet är att du kan leva ditt eget liv så som du vill leva det och att din vardag flyter på utan problem både nu och i framtiden.

Två äldre personer som sitter och sträcker på benen.

 Broschyr om motionsavtal (pdf, på finska)

I motionsavtalet

 • kommer man överens om mål som siktar på en aktiv vardag
 • gör man tillsammans upp en konkret plan om hur målen kan nås och hur man kan kontrollera huruvida de uppfylls.

Planen utarbetas utifrån följande frågor:

 • Vad har du tidigare sysslat med på fritiden?
 • Vilka vardagssysslor skulle du vilja göra?
 • Vilka sysslor är svåra för dig?
 • Vilka sysslor blir du inspirerad av?
 • Rör du dig utanför hemmet?
 • Vad är viktigt för dig i ditt hem?

 Motionsavtalet (pdf) skrivs in som en del av planen för vårdarbetet.

De överenskomna sysslorna kan göras självständigt, tillsammans med nära och anhöriga eller under hemvårdsbesök.

Vad innebär motionsavtalet i praktiken?

Genomförande av motionsavtalet innebär att man uppmuntrar till vardagsmotion och försöker därigenom förbättra muskelkraften, balansen och funktionsförmågan.

I praktiken kan avtalet omfatta till exempel följande:

 • övningar som förbättrar balansen och muskelkraften
 • inlärning av gamla färdigheter på nytt
 • vardagssysslor
 • uträttande av ärenden samt fritidsaktiviteter utanför hemmet.

Videor (på finska)

Hur testas muskelstyrka och balans inom hemvården?

Materialet har framställts av hemvårdens närings- och vardagsmotionsgrupp: fysioterapitjänsternas överskötare Tuija Arvo, hemvårdsledare Teija Eevala, ergoterapeut Jenni Heinäharju, avdelningsskötare inom fysioterapi Nina Laukkanen, biträdande överläkare Sanna Liitsola, hemvårdschef Jaana Nummijoki, fysioterapeut Timo Nybäck, dietist Raija Partanen, hemvårdschef Eeva Sandelin, primärskötare Tuulikki Siira, primärskötare Pirkko Säilä, hemvårdsledare Anne Toikkanen, dietist Marita Viitaja01.07.2020 15:34