Suoraan sisältöön

Närståendevård

Två män samtalar. Foto: Helsingfors stads materialbank/Kimmo Brandt

 Stöd för närståendevård
 Stödtjänster för närståendevårdare till personer över 65 
 Dagverksamhet 
 Verksamhetscentren för närståendevård
 Verksamhet och grupper för närståendevårdare och vårdtagare
 Närståendevårdarens hälsogranskningen och -träning

 Servicesedeln för stöd för närståendevård


Publikationer och meddelanden

Förändringar i användningen av servicesedel för vård hemma (pdf)

Broschyr: Stöd för närståendevård (pdf)

Stöd för närståendevård för äldre under coronaepidemin

Blanketter

 Ansökan om stöd för närståendevård

 Arbetsrapport för avlösande skötare


Se även

 Kortvarig anstaltsvård för äldre
(tillfällig anstaltsvård dygnet runt under närståendevårdarens lediga tid)

 Chat-tjänst (Minnesföreningens chat-tjänst för minnesfamiljer (sv) tisdagar kl. 9-15 )01.07.2020 09:09