Suoraan sisältöön

Telefontjänst

I brådskande situationer kan man även få hjälp per telefon.

Kundrådgivaren talar i telefon med ett headset på huvudet. Foto: Helsingfors stad


Hälsorådgivning

Hälsorådgivningen har jour dygnet runt på numret:

09 310 10023

Hälsorådgivningen ger information om Helsingfors hälsotjänster och vårdanvisningar om sjukdomar dygnet runt till priset av ett vanligt telefonsamtal. Dessutom får man rådgivning i icke-brådskande frågor om hälsa eller hälsovårdstjänster på numret.


Seniorinfo

Seniorinfo tillhandahåller servicerådgivning må–fr kl. 9–15.

09 310 44556    


Seniorinfo tillhandahåller information om evenemang, hobbyer och tjänster som Helsingfors stad, organisationer och företag erbjuder. Från rådgivningen kan du exempelvis få tips för en aktiv vardag.

Du kan även få svar på frågor per e-post:  seniori.info@hel.fi 


Helsingfors socialjour

Socialjouren har jour dygnet runt på numret:

0206 96006

Socialjouren hjälper till i krissituationer inom socialvården huvudsakligen på kvällar och under veckoslut. Socialjourens uppgifter omfattar situationer som kräver omedelbara åtgärder av en socialmyndighet.


Helsingfors krisjour

Krisjouren har jour dygnet runt på numret:

09 3104 4222

Krisjouren hjälper till i akuta krissituationer såsom vid en nära anhörigs plötsliga död, våldssituationer, svåra handikapp, allvarliga sjukdomar eller brand. Akut krishjälp är kortvarig hjälp; 1–5 möten med klienten, krishjälp per telefon och bedömning av behovet av fortsatt vård och ordnande av den. Krisarbetare ger också rådgivning och vägledning i brådskande krissituationer.


Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen svarar i telefon dygnet runt på frågor om förebyggande och vård av akut förgiftning.

0800 147 111

Centralen betjänar hela landet.


  Helsingfors stads rådgivning

Telefonservicen ger vägledning och rådgivning om Helsingfors stad och dess tjänster.
Servicespråk: finska/suomi, svenska, engelska/English

09 310 111 11DELA
04.10.2019 13:29