Hoppa till innehållet

Telefontjänst

Stadens webbsida förnyas

Helsingfors stad förnyar sina webbsidor 2021–2023.

Gå till de nya sidorna för seniortjänster

I brådskande situationer kan man även få hjälp per telefon.

Kundrådgivaren talar i telefon med ett headset på huvudet. Foto: Helsingfors stad


Hälsorådgivning

Hälsorådgivningen har jour dygnet runt på numret:

09 310 10023

Hälsorådgivningen ger information om Helsingfors hälsotjänster och vårdanvisningar om sjukdomar dygnet runt till priset av ett vanligt telefonsamtal. Dessutom får man rådgivning i icke-brådskande frågor om hälsa eller hälsovårdstjänster på numret.


Seniorinfo

Seniorinfo tillhandahåller servicerådgivning må–fr kl. 9–15.

09 310 44556       

Seniorinfo tillhandahåller information om evenemang, hobbyer och tjänster som Helsingfors stad, organisationer och företag erbjuder. Från rådgivningen kan du exempelvis få tips för en aktiv vardag.

Du kan även få svar på frågor per e-post:  seniori.info@hel.fi

Se video om elektroniska tjänster vid Seniorinfo. Videon har svensk text.


Helsingfors socialjour


Socialjouren har jour dygnet runt på numret:

0206 96006

Socialjouren hjälper till i krissituationer inom socialvården huvudsakligen på kvällar och under veckoslut. Socialjourens uppgifter omfattar situationer som kräver omedelbara åtgärder av en socialmyndighet.


Helsingfors krisjour


Krisjouren har jour dygnet runt på numret:

09 3104 4222

Krisjouren hjälper till i akuta krissituationer såsom vid en nära anhörigs plötsliga död, våldssituationer, svåra handikapp, allvarliga sjukdomar eller brand. Akut krishjälp är kortvarig hjälp; 1–5 möten med klienten, krishjälp per telefon och bedömning av behovet av fortsatt vård och ordnande av den. Krisarbetare ger också rådgivning och vägledning i brådskande krissituationer.


Social- och patientombudsmän

Du kan kontakta social- och patientombudsmannen ifall du är missnöjd med hur du blivit bemött eller med servicen inom social- eller hälsovården eller du behöver råd om dina rättigheter inom social- och hälsovården.

Även klienternas och patienternas anhöriga och andra närstående, kommunbor och samarbetspartners kan kontakta social- och patientombudsmannen.

Telefonrådgivning: mån–tors kl. 9–11 tfn 09 3104 3355

Mer information och kontaktuppgifter


Giftinformationscentralen


Giftinformationscentralen svarar i telefon dygnet runt på frågor om förebyggande och vård av akut förgiftning.

0800 147 111

Centralen betjänar hela landet.


  Helsingfors stads rådgivning

Telefonservicen ger vägledning och rådgivning om Helsingfors stad och dess tjänster.
Servicespråk: finska/suomi, svenska, engelska/English

09 310 111 1116.01.2023 11:04