Hoppa till innehållet

Självriskandelen för färdtjänster

Färdtjänstresornas självriskandelar följer HRT:s motsvarande biljettpriser.

För arbets- och studieresor betalas självriskandelen månatligen till banken efter den faktura som Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst skickar.

Självriskandelen omfattar alla resor inom det område dit självriskandelen har betalats.

Självriskandelen för färdtjänster

Resor för uträttande av ärenden

 • Helsingfors 2,80 e/ resa
 • 7-17 åringar, Helsingfors 1,40 e/ resa
 • huvudstadsregionen och Sibbo 2,80 e/ resa
 • huvudstadsregionen och Sibbo, 7-17-åringar 1,40 e/ resa

 • Arbetsresor

 • Helsingfors 59,70 e/ månad
 • huvudstadsregionen 59,70 e/ månad
 • Närområde (Kyrkslätt, Kervo) 156,40 e/ månad

 • Studieresor

 • Helsingfors 32,80 e/ månad
 • Studieresor, huvudstadsregionen 32,80 e/ månad


 • 28.05.2021 14:41