Hoppa till innehållet

Självbestämmanderätt

En man sitter på en terrass vid båthamnen och bläddrar på internet på en surfplatta. Foto: Helsingfors stads materialbank/Roni Rekomaa

Självbestämmanderätten innebär rätten att bestämma över sina egna saker. Allvarlig sjukdom eller hög ålder tar inte bort självbestämmanderätten. När en människa med rättshandlingsförmåga har uttryckt sin vilja, måsten den respekteras. Förberedelse för framtiden främjar självbestämmanderätten och genomdrivandet av den egna viljan. Man kan förbereda sig genom att exempelvis upprätta ett vårdtestamente och en intressebevakningsfullmakt.

Vårdtestamente

Ett vårdtestamente är en persons viljeyttring om den egna vården, om denne på grund av allvarlig sjukdom, en olycka eller ålderdomens svaghet förlorar sin rättshandlingsförmåga. När man upprättar ett vårdtestamente är det bra att berätta om det för sina närstående samt den egna skötaren och den behandlande läkaren. Det är viktigt att parterna känner till existensen av ett vårdtestamente och att det är lätt att hitta i situationer där det behövs.

Intressebevakningsfullmakt

Genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt kan personen säkerställa att de egna ärendena tas hand om en självvald god man vid eventuell handlingsförlamning. Socialarbete utgår från utredningar och bedömningar av servicebehovet samt en plan som utarbetas tillsammans med klienten, samt utvärderas med klienten och hans eller hennes närstående. I sista hand kan personen skyddas exempelvis genom att utse en intressebevakare åt honom eller henne.

 Intressebevakningsfullmakt
 Lag om intressebevakningsfullmakt (648/2007)
29.04.2020 13:16