Hoppa till innehållet

Tjänster för veteraner

Mannerheims ryttarstaty och veterandagens flaggor. Foto: Helsingfors stads materialbank/Kimmo Brandt

På den här webbplatsen får krigsveteraner i Helsingfors information om tjänster som Helsingfors stad och andra aktörer erbjuder dem.

Rehabilitering av veteraner

 1. Anstaltsrehabilitering ges vid rehabiliteringsanstalter som Statskontoret godkänt. Frontveteranens äkta hälft får delta i anstaltsrehabiliteringen tillsammans med veteranen vid samma anstalt. Anstaltsrehabiliteringens längd är 10–14 dygn beroende på veteranens funktionsförmåga.
 2. Dagrehabilitering innebär exempelvis en rehabiliteringsdag som sker en gång i veckan. Den innehåller även individuella behandlingar, gruppverksamhet och måltider som serveras under dagen. Även makan/maken kan delta i dagrehabiliteringen. Dagrehabilitering kan fås i 10–20 dagar.
 3. Öppen rehabilitering ges vid de vårdinrättningar som Helsingfors stad valt för ändamålet. Öppen rehabilitering är fysio- eller annan terapi baserad på det individuella behovet. I rehabiliteringen kan det också ingå fotvård såvida inrättningen erbjuder den. Öppen rehabilitering kan fås för 20–30 besök. Öppen rehabilitering kan även ordnas i veteranens hem.
 4. Stödd rehabilitering i hemmet målinriktad verksamhet som aktiverar veteranen och stödjer möjligheten till att bo hemma. Till att börja med kartläggs hur man klarar sig hemma genom en första kartläggning av socialhandledaren, utifrån vilken man sedan lägger upp rehabiliteringens mål tillsammans med veteranen och eventuella anhöriga. Rehabiliteringen kan inbegripa friluftsliv tillsammans, ledd motionsträning, sysslor i hemmet eller på gården, minnesuppiggande verksamhet (bl.a. minnen, fotografier, memoryspel), uträttande av ärenden, omväxlande besök exempelvis på kafé och så vidare. En närvårdare genomför besöken som tar 1–1,5 timmar. I regel är det samma arbetare som besöker veteranen under hela perioden. I stödd rehabilitering i hemmet ingår inte individuell vård.

Rehabilitering är möjlig att inom ramen för budgetmedel även varieras, till exempel kan man dela den mellan anstalts- och öppen rehabilitering.

Ansökning till rehabilitering

Veteraner från Helsingfors med frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken har rätt till veteranrehabilitering. Målet med rehabiliteringen är att främja och upprätthålla funktionsförmågan så att veteranen så länge som möjligt kan klara av de dagliga sysslorna på egen hand.

Ett läkarutlåtande ska bifogas med anstalts- och dagrehabiliteringsansökan. Föregående års rehabiliteringsrapport kan ersätta läkarutlåtandet, men om veteranens hälsotillstånd har förändrats väsentligt under året, är ett läkarutlåtande nödvändigt. Även för makans/makens ansökan behövs ett utlåtande som inkluderar funktionsklass.

En veteran som söker till öppen rehabilitering bör ha en behandlingsordination (Te-295) från en läkare eller en behandlingsrapport från en terapeut.

Blanketten för Ansökan om rehabilitering för frontveteraner fås från hälsostationerna eller veteranorganisationerna eller så kan de beställas från rehabiliteringsbyrån.

Resekostnaderna för rehabilitering av veteraner ersätts av FPA. Om användning av kollektivtrafik är omöjlig på grund av hälsan och användning av taxi är nödvändig för att komma till rehabiliteringen, ska taxin beställas på FPA:s nummer 0100 84 000. I taxin betalas självriskandelen på 25 euro, som FPA returnerar. Ansökan om returnering ska lämnas in till FPA inom 6 månader från att resorna brukades.

Postadress för ansökan om rehabilitering

Byrån för frontveteranrehabilitering
PB 6600, 00099 Helsingfors stad

Besöksadress
Dals sjukhus, Läkaregatan 6 C
Besökstid må–on kl. 9–12, tfn 09 310 50544

Obs! Byrån för frontveteranrehabilitering är stängd 18.7–7.8.2022.

Ansökningar om rehabilitering för krigsinvalider och specialgrupper (t.ex. minröjare) samt makor och änkor till gravt handikappade krigsinvalider lämnas till Statskontoret tfn 0295 50 3070.

Information om rehabilitering för lottor eller smålottor fås från Lotta Svärd Stiftelsen, tfn 09 4770 2886 eller

 www.lottasaatio.fi


Tjänster som stödjer veteraners möjlighet att bo hemma

I statsbudgeten finns ett särskilt anslag för tjänster som stöder veteranernas boende hemma. Frontveteraner från Helsingfors kan ansöka om exempelvis:

 • städning
 • fönsterputs
 • lunchsedlar
 • Menumat-hemmåltidsservice
 • tvätteritjänst
 • snöskottning och gårdsarbete
 • färdtjänst
 • eftervård
 • stödd rehabilitering i hemmet

Utifrån bedömningen av servicebehovet är det möjligt att utöver de ovan nämnda tjänsterna även få vissa åtgärder som i den individuella bedömningen har konstaterats stödja boendet hemma.

Veteranen kan få hemservice av alternativen på ansökan för sammanlagt 3 000 euro.

Man kan be om en personlig bedömning av servicebehovet på telefonnumret nedan.

Krigsinvalider, vars invaliditetsgrad är minst 10 procent får inte service den här vägen.


Förfrågningar

Tjänster som stöder veteranens hemmaboende, tfn 09 310 75637
Öppet mån.–tors. kl. 9–12. Stängd på fredagar.

Obs! Stängd 27.6–17.7.2022.

Besöksadress

Mannerheimvägen 168 b, 2:a vån., 00300 Helsingfors
Ingång vid hörnet av Korpasbackavägen och Mannerheimvägen.
Det finns en summer vid ytterdörren.

Du kan begära bedömning

av servicebehovet även hos Seniorinfo, tfn 09 310 44556 mån.–fre. kl. 9–15


Boende

Understöd för reparation av bostad

Veteraner och deras änkor kan få understöd för reparation eller ändringar av bostaden.

Mer information:

 • Reparationsrådgivare, Centralförbundet för de gamlas väl, tfn 050 913 1452
 • ARA:s understöd för reparation av bostad, tfn 029 525 0818


Hyresbostäder för veteraner

 • I Tranbacka, Veterangränden 1–2, 00940 Helsingfors.
  Förfrågningar: Stadin asunnot, tfn 09 310 13030
 • I Åggelby, Kullatorpsvägen 19 och 21, 00640 Helsingfors.
  Förfrågningar: Kiinteistöharmonia, tfn 020 752 8441

Tillfälligt boende, exempelvis under stambyte

Bl.a. Rävvägens servicehus, tfn 020 752 8441, servicehemmet Helykoti i Kvarnbäcken, tfn 09 3424 1401, Helanderhemmen, tfn 0400 341 306, Onnitalo tfn 044 5307 036 och Kiinteistöharmonias fastighet på Kullatorpsvägen 19, tfn 020 752 8441 hyr ut bostäder för tillfälligt bruk till personer som på grund av rörrenovering måste flytta ut från sin egen bostad.


Serviceboende och dygnetruntvård

Serviceboende är avsett för personer som behöver mycket omsorg och hjälp dygnet runt, och som inte längre ens med hjälp av hemvården klarar sig hemma.


Veteraner ansöker till serviceboende på samma grunder som övriga kommunbor.


Hälsa

Patientavgifter

Besöken på hälsostationernas läkarmottagningar är avgiftsfria för helsingforsare.

Helsingfors stads eller HUS tidsbeställningspolikliniker uppbär inte poliklinikavgifter av veteraner. Veteranerna behöver inte heller betala jourpoliklinikavgifter. Om besöket på polikliniken kräver observation över natten, ses det som avdelningsvård och är avgiftsbelagt.

Även läkarutlåtanden som behövs för rehabilitering av frontveteraner är avgiftsfria.

På frågor om fakturering svarar stadens ekonomiförvaltning, tfn 09 3102 5300.
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) patientfakturering, tfn 09 4717 8550.


Tand- och munvård

Inom den kommunala tandvården är kontroller av tänderna och munnen, förebyggande tandvård samt arbeten som hälsocentralläkaren utför i samband med tillverkning av tandprotes avgiftsfria för veteraner. Plomberingar och skötsel av gomsjukdomar är avgiftsbelagda.

För protetiskt arbete som utförs av ett tandlaboratorium betalar veteranerna full avgift i den kommunala tandvården. FPA ersätter hälften av laboratoriekostnaderna om motsvarande arbete utförs av en privat tandläkare eller specialtandtekniker. Veteranerna får, om de så vill, en kostnadsbedömning från den kommunala tandvården.

För att få ersättning för specialtandteknikers protetiska arbeten behövs en remiss antingen av en privat tandläkare eller en hälsocentralläkare. FPA ger upplysningar om självriskbeloppet utgående från uppvisat kostnadsbedömning av tandläkare.

Tandvårdens centraliserade tidsbeställning

må‒to kl. 7‒18, fr 7‒15, tfn 09 3105 1400


Apoteken ger veteranerna tio procent rabatt på en del läkemedel.

En del optiker ger rabatt på glasögon.Hjälp med att klara sig i vardagen

Veteranerna har även tillgång till all service som Helsingfors stad erbjuder äldre människor.

Hemvården handhar omsorg och medicinska åtgärder, läkemedel och primärvård. Via hemvården kan man också få måltids- och butikstjänster, städtjänster, trygghetstelefon och hjälpmedel. Läkemedel delas ut genom dosdispensering på apoteken. Hemvårdens klientavgifter fastställs utifrån mängden hjälp som klienten fått och klientens inkomster.

Serviceboende och dygnetruntvård är avsedda för personer som behöver mycket omsorg och hjälp dygnet runt, och som inte längre ens med hjälp av hemvården klarar sig hemma.

Stöd för närståendevård kan fås om man sköter om sin make eller maka som kräver ständig omsorg i hemmet.

Dagverksamheten är främst avsedd för äldre människor med närståendevård eller minnessjukdom som bor hemma.

Servicecentralerna är öppna mötesplatser där det anordnas varierande verksamhet.

Från socialarbetare kan man få hjälp när man stöter på problem i livet.

Om alla dessa tjänster och många andra
får man rådgivning på telefonnummer

Seniorinfo
tfn 09 310 44556
fr kl. 9–15


Trafik

HRT:s gratisbiljett

Frontveteranerna eller personer som omfattas av utvidgade veteranförmåner kan åka gratis inom området för Helsingforsregionens trafik (HRT). Ni kan anskaffa ett resekort från HRT:s kundtjänst.
Tfn 09 4766 4000, vardagar kl. 7‒19, lö‒sö kl. 9‒17.

Mer information på webbplatsen  www.hsl.fi/sv
 

Parkeringstecken

Veteranerna kan skaffa ett parkeringstecken som ger rätt till gratis parkering. För att få parkeringstecknet bör veteranen vara mantalsskriven i Helsingfors, inneha giltigt körkort och finnas med i fordonsregistret som ägare eller innehavare av ett fordon.

Tecknet gäller på Helsingfors stads avgiftsbelagda parkeringsplatser och avgiftsbelagd parkering längs gator. Parkeringstecknet skickas hem till veteranerna årligen i december.

Ifall bilen, registernumret eller adressen ändras, ska detta meddelas till kundtjänsten tfn 09 310 22111.
En del privata parkeringsområden (bl.a. Helsingfors Hamn och Helsingfors-Vanda flygplats) har också beviljat veteranerna befrielse från parkeringsavgiften. Parkeringshallen P-CityForum beviljar krigsveteraner en rabatt på 50 procent.


Fjärrbussar

Bussföretaget Onnibus.com erbjuder krigsveteraner avgiftsfria bussresor.

Ring företagets servicenummer 044 705 7110 för att boka en plats i bussen. Bokningen ska göras senast 36 timmar före resan. Vid behov får de även ta med sig en ledsagare utan extra kostnad.

Motion och fritidsaktiviteter

Veteraner med fronttjänstkort eller eklövsemblem har gratis tillträde till ledda motionsgrupper samt Helsingfors stads motionssalar och simhallar.

Motionsplatsers kontaktuppgifter och öppettider finns  motionstjänsternas webbplats. Förfrågningar tfn 09 3108 7932.

Veteraner och deras ledsagare erbjuds gratis fiskerätt i Gammelstadsforsens lugnvatten. Förfrågningar Meri-Info, tfn 09 3108 7777.

Vid bortgång

Minneskrans till begravningen

Helsingfors stad hedrar minnet av avlidna veteraner med en minneskrans. Kransen ska helst beställas tre vardagar före jordfästningen.

Av beställningen ska den avlidnes namn, veterantecken samt minnesstundens tid och plats framgå. Blomsteraffären Lumikello levererar kransen till minnesstunder som anordnas i huvudstadsregionen, tfn 09 753 7173.

Kransen kan beställas från veteranombudsmannen per e-post veteraaniasiamies@hel.fi, tfn 09 3105 0513 eller från rehabiliteringsbyrån, tfn 09 3105 0544. Även begravningsbyrån kan beställa kransen på en anhörigs vägnar.


Gravplats

Veteraner och deras makor som är mantalsskrivna i Helsingfors får en gratis kist- eller urnegrav för 25 år. Om en gammal grav i släktens besittning används är förlängningen av gravrätten avgiftsfri. För öppnande, täckning och grundläggande iståndsättning av graven tas ut en ersättning. Inlösning av grav eller förlängning av gravrätten är avgiftsfritt även för personer som efter krigen arbetat i minröjningsuppgifter och för deras äkta hälfter.

På Sandudds begravningsplats finns en Veteranlund där veteraner med fronttjänsttecken och deras makor kan få en gravplats. Gravarna är urnegravar.

Förfrågningar

 • Helsingfors kyrkliga samfällighet
  Tfn 09 2340 6000
  Tredje linjen 22, 00530 Helsingfors
 • Helsingfors ortodoxa församlings kundtjänst
  Tfn 09 8564 6100
  Elisabetsgatan 29 A, 00170 HelsingforsServiceguide

 Serviceguiden för veteraner (pdf)


Se även

 Kommissionen för frontveteranärenden (på finska)22.06.2022 14:24