Hoppa till innehållet

Veteranorganisationer

Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf
Ordförande Erik Werner
tfn 09 622 4090
Kansliet öppet tisdag och onsdag kl. 15–17
Adress: Bangatan 1 b A 6, 00120 Helsingfors
kansliet@hforskrigsveteran.fi

Helsingin Rintamanaiset ry
Ordförande Kaarina Peltola
tfn 050 522 9470
Postadress: Orgelpipsvägen 6–8 H 205, 00420 Helsingfors

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry
Verksamhetsledare Rauno Loukkola,
tfn 050 441 4703 och 050 441 4704
Mannerheimvägen 93 A, 00270 Helsingfors
toiminnanjohtaja.hssvp@kolumbus.fi
eller piirisihteeri.hssvp@kolumbus.fi
 www.sotaveteraanipiirihelsinki.fi

Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry
Ordförande Kari T. Ahonen tfn 050 1576
ahonenkarit@gmail.com
Byrån, tfn 09 454 0778 (telefonsvarare)
Besöksadress: Klockbron 4 C, 00520 Helsingfors
Postadress: Banmästargatan 9 C, 00520 Helsingfors
E-post: rintamavet.helsingin.piiri@gmail.com
 www.rintamaveteraaniliitto.fi

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry
Verksamhetsledare Satu Jelkälä-Blomqvist tfn 09 4785 0225
Besöksadress: Klockbron 4 C, 00520 Helsingfors
Postadress: Banmästargatan 9 C, 00520 Helsingfors
satu.blomqvist@sotainvalidit.fi
https://sotainvalidit.fi/yhteystiedot/piiritoimistot/  > Helsingin piiri

Veteranorganisationer erbjuder sina medlemmar olika tjänster och stödformer.

Ni kan vända er till organisationerna även om ni inte är medlem. De veteraner som inte är veteranorganisationers medlemmar, deras äkta hälfter, veteranernas änkor och krigsänkor kan ansöka om stöd från insamlingsorganisationen Veteranerna från våra krig.
 www.sotiemmeveteraanit.fi29.04.2020 13:27