Hoppa till innehållet

Barnskyddets öppenvård

Vad är barnskyddets öppenvård?

Barnskyddets öppenvård är avsedd för barn, deras föräldrar eller andra vårdnadshavare i sådana situationer där barnets rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, en balanserad och mångsidig utveckling och ett särskilt skydd inte förverkligas eller där det finns orsak att misstänka att de inte förverkligas.

Öppenvårdens socialarbetare söker tillsammans med klienten efter alternativ för att lösa situationen, ordnar stödtjänster och service samt följer upp och bedömer hur de genomförs och vilken inverkan de har.

Mer information om tjänsten

Hur ansöker jag om tjänsten?

Man blir klient inom barnskyddets socialvård/ öppenvård om klientskapet fortsätter efter en utredning av behovet av barnskydd. Du kan ansöka om tjänsten på verksamhetsstället för barnskyddets öppenvård i ditt egna bostadsområde.

Kontaktuppgifter

Svenskspråkiga klienter

  • barnskyddsanmälningar tfn 09 310 62300 eller utanför tjänstetid till socialjouren tfn 020 696 006

Service på finska

  • barnskyddsanmälan till verksamhetsstället i ditt egna bostadsområde eller efter tjänstetid till socialjouren tfn 020 696 006

Kontaktuppgifter till barnskyddets öppenvård i Berghäll (på finska)
08.07.2019 15:02