Suoraan sisältöön

Talterapi

Vad är talterapi för barn?

I talterapi för barn undersöker och rehabiliterar man barn och ungdomar under 16 år som har svårigheter eller som man misstänker att har svårigheter med utvecklingen av språket eller talet.

Finsk- och svenskspråkiga klienter får talterapitjänsterna på sitt modersmål.

Mer information om tjänsten

Vad är talterapi? (på finska)

Hur ansöker jag om tjänsten?

Talterapin kräver en remiss från en barnrådgivningsbyrå eller skolhälsovården i Helsingfors. Efter att remissen anlänt kontaktas klienten.

Mer information om att bli klient (på finska)

Kontaktuppgifter

Förfrågningar angående talterapin

  • service på svenska: tfn 09 3104 5903 eller 09 3104 4809
  • service på finska: tfn 09 3104 5903, 09 3104 8361 eller 09 3105 0466DELA
08.07.2019 14:56