Hoppa till innehållet

Fysio- och ergoterapitjänster

Fysioterapi – individuell terapi och gruppterapi som upprätthåller den fysiska handlingsförmågan samt rådgivning och handledning som stödjer egenvården


Stöter du på problem i dina vardagliga sysslor? Är det svårt för dig att klara av den normala vardagen till exempel på grund av hög ålder, smärtor, utskrivning från sjukhuset eller en allvarlig funktionsnedsättning? Fysioterapin erbjuder dig stöd och handledning i utmaningar med den fysiska handlingsförmågan och rörelseförmågan. Vi hjälper dig att utifrån en individuell bedömning förstå bakgrunden till dina besvär och handleder dig i egenvårdsövningar som passar dig bäst. Vid behov erbjuder vi fysioterapitjänster individuellt eller i grupp.

Fiskehamnens fysioterapitjänster:
må–to kl. 8–18, fr 8–16 med tidsbeställning
I akuta fall sök dig till hälsostationens mottagning.

Hur kan jag söka mig till fysioterapi­tjänsterna? 

Var och hur ordnas fysioterapi? 

Jag vill avboka eller omboka en mottagningstid 

Jag har frågor om hjälpmedel 


Ergoterapi – stödjer din handlingsförmåga i vardagen


Har det skett ändringar som försvårar vardagen i din handlingsförmåga? Klarar du inte av sådant som hör till ditt dagliga liv, arbetsliv eller din fritid? Ergoterapin har som mål att göra det möjligt för dig att delta i aktiviteter som är viktiga för dig trots funktionsnedsättning eller sjukdom. Vi planerar en vardag som stödjer din handlingsförmåga, hjälpmedel enligt dina behov samt förändringar i bostaden tillsammans med dig.

Fiskehamnens ergoterapitjänster:
vardagar kl. 7.30–18 med tidsbeställning
I akuta fall, sök dig till hälsostationens mottagning.

Hur kan jag söka mig till ergoterapi­tjänsterna? 

Var och hur ordnas ergoterapi? 

Jag vill avboka eller omboka en tid 

Mitt ärende gäller ergoterapi för barn 

Jag har frågor om hjälpmedel 04.10.2022 14:47