Hoppa till innehållet

Invandrartjänster

Invandrartjänster

Invandrarenheten hjälper flyktingar och personer som kan jämställas med dem med integrationen. Invandrarenhetens tjänster omfattar exempelvis handledning, rådgivning och inledande kartläggningar.

Invandrarenheten hjälper även personer som blivit föremål för människohandel.

Invandrarenhetens tjänster:
betjänar med tidsbeställning vardagar kl. 9-16.
Vid behov erbjuder vi även kvällstider till kl. 18.

Inledande kartläggning

Avsikten med den inledande kartläggningen är att hjälpa dig hitta nödvändiga tjänster som stöd för integrationen. Du kan ansöka om en inledande kartläggning hos invandrarenheten såvida du inte är arbetslös arbetssökande. Läs mer om den inledande kartläggningen på webbplatsen Helsingfors för invandrare.

Integrationstjänster för flyktingar

Integrationstjänsterna stödjer din integration och att du klarar dig självständigt i det finländska samhället. Mer information om integrationstjänsterna finns på webbplatsen Helsingfors för invandrare.

Invandrarrådgivning

Vi erbjuder invandrare avgiftsfri rådgivning och information på flera olika språk. Vi förklarar olika myndigheters processer och beslut och hänvisar dig till rätt myndighet.

Ring 09 310 111 12
må–to kl. 9–16, fr kl. 9–15

Be om råd i chatten

Be om råd i chatten må–to kl. 9–16 och fr kl. 9–15, gå till webbplatsen Helsingfors för invandrare.30.08.2021 11:22