Hoppa till innehållet

Ofta ställda frågor

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetVar hittar jag detaljerade tidtabeller för Fiskehamnens busslinjer?

Du hittar tidtabellerna enkelt på HRT:s webbplats www.hsl.fi/sv

Telefonnummer till HRT:s kundtjänst är 09 4766 4000 (lna), må-fr kl. 7–19, lö-sö kl. 9–17. HRT har en serviceenhet t.ex. på metrostationen vid Järnvägstorget.


Hur lång väg är det från metrostationen till centralen för hälsa och välbefinnande?

Avståndet är cirka 200 meter. Det blir lättare att ta sig fram när man nu kan gå från metrostationen genom affärscentrumet till centralen för hälsa och välbefinnande.


Var kan jag hitta information om metrons anslutningslinjer?

Information finns t.ex. på HRT:s webbplats på adressen www.hsl.fi/sv


Hur kommer man till centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen?

Det är lätt att komma till Fiskehamnen. Centralen för hälsa och välbefinnande ligger bredvid metrostationen, på adressen Verkstadsgatan 14 A i Fiskehamnen.  

Till exempel bussarna 16, 50, 58 och 59, samt bussarna 55 och 56 stannar nära centralen för hälsa och välbefinnande.

Parkeringsplatser för privata bilar finns för närvarande längs Capellas allé.

Och hur är det med annan kollektivtrafik till Fiskehamnen?

Ett flertal anslutningslinjer kör till metrostationerna. Nedan finns en lista över dem:

Till Sörnäs metrostation

 • Spårvagnslinjerna 1, 6, 6T, 7 och 8 (från Kottby, Arabia, Böle, Vallgård och Helsingegatan i Berghäll)
 • Från Backasgatan busslinjerna 61, 64 – 67, 611 – 617 och 621 – 623 och 632 – 635
 • Långs Tavastvägen från Arabia med busslinje 71
 • Obs! Från den 13 augusti kommer du från Arabia direkt till Fiskehamnen med linje 55.
 • Gustav Vasas väg–Tavastvägen busslinjerna 73–78, 717–718, 722, 724, 731, 738, 785–788

Till Hagnäs metrostation

 • Spårvagnslinjerna 3, 7, 6, 6T, 8, 9 (linjerna 3 och 9 från Berghäll)
 • Busslinje 23 från Böle, Alphyddan och Berghäll samt linje 51 från Vallgård och Berghäll
 • De busslinjer som nämns under Sörnäs

Till Hertonäs metrostation

 • Från Kasberget busslinjerna 80 och 82 samt närbusslinje 802
 • Från Västra Hertonäs busslinjerna 79 och 81 samt närbusslinje 802
 • Från Hertonäs strand busslinje 81 och närbusslinje 802
 • Från Tammelund busslinje 83
 • Från Degerö busslinjerna 84 – 89

Till Igelkottsvägens metrostation

 • Busslinjerna 79 och 79B samt närbusslinje 802

Till Brändö metrostation

 • Busslinjerna 16 och 81

När öppnade centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen?

Centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen öppnade för klienter måndagen den 5 februari 2018.

Var ligger centralen?

Centralen för hälsa och välbefinnande ligger på adressen Verkstadsgatan 14 A i Fiskehamnen.

Finns det parkeringsplatser i närheten av centralen?

Parkeringsplatser för privata bilar finns för närvarande längs Capellas allé.

Hur har tillgängligheten beaktats på centralen och i dess omgivning?

Centralen är tillgänglig.
Det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade vid centralens östra gavel (se kartan).

Vilka tjänster erbjuder centralen?

Centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen erbjuder helsingforsarna tillgång till ett mer omfattande och välfungerande utbud av social- och hälsovårdstjänster än tidigare under ett och samma tak. Klienterna erbjuds bland annat hälsostationstjänster, mun- och tandhälsovård, psykiatriska poliklinikens tjänster samt socialarbetets tjänster.

Vilka tjänster flyttar till Fiskehamnen?

Följande enheter flyttar till centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen:

 • Hertonäs hälsostation
 • Berghälls hälsostation (rådgivningsbyrån blir kvar i Berghäll)
 • Vallgårds hälsostation (rådgivningsbyrån blir kvar i Vallgård)
 • Tobakskliniken
 • Den centraliserade preventivrådgivningen
 • Enheten för socialt arbete och socialhandledning för unga på Malmgatan
 • Enheten för socialt arbete och socialhandledning för vuxna i ämbetshuset i Berghäll
 • Invandrarenheten
 • Boenderådgivningen
 • Socialrådgivningen
 • Det sociala arbetet för handikappade, södra enheten
 • Hertonäs hälsostations tandklinik
 • Berghälls hälsostations tandklinik
 • Vallgårds hälsostations tandklinik
 • Sofielunds tandklinik
 • Södra psykiatriska polikliniken, enheten i Stengård
 • Södra psykiatriska polikliniken, enheten vid Sturegatan
 • Missbrukarpolikliniken vid Tavastvägen
 • Polikliniken för bedömning av substitutionsbehandling
 • Berghälls centraliserade öppna fysioterapi
 • Hertonäs ergoterapi

Även HUSLAB:s laboratorietjänster på hälsostationerna i Hertonäs, Berghäll och Vallgård flyttar till Fiskehamnen.

Rådgivningstjänsterna på hälsostationerna i Berghäll och Vallgård flyttar inte till Fiskehamnen. Från Hertonäs hälsostation har rådgivningstjänsterna redan flyttat till Östergatans familjecenter.


Vem är centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen avsedd för?

Tjänsterna är avsedda framför allt för klienterna vid de enheter som flyttar till Fiskehamnen men vid behov även för alla andra helsingforsare.

Den största klientgruppen är vuxna. Centralen för hälsa och välbefinnande erbjuder inte familjecenters tjänster, såsom rådgivnings- eller barnskyddstjänster, för barnfamiljer. Den erbjuder inte heller de mångsidiga servicecentralernas tjänster som främst är avsedda för äldre.

Trots det finns till exempel hälsostationstjänsterna samt psykiatrin och missbrukartjänsterna för äldre vid centralen för hälsa och välbefinnande. Äldre erbjuds även till exempel servicerådgivning i Fiskehamnen.16.11.2020 08:58