Hoppa till innehållet

Hälsostationstjänster

Hälsostations­tjänster

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetTidsbeställning för coronavaccineringar är inte ännu möjligt

Det är inte ännu möjligt att beställa tid för coronavaccinering. Tilläggsinformation: coronavaccination.hel.fi

Tryggt att besöka hälsostationen även under coronatider  fördröjningar i icke-brådskande tjänster

På grund av coronavirusepidemin kan det ta aningen längre att få tid för att sköta icke-brådskande ärenden vid hälsostationerna. Hälsostationerna har dock öppet och du behöver inte avboka din tid. Det är tryggt att sköta ärenden i hälsovården.

Under coronaepidemin är det viktigt att sköta om den egna hälsan och de närståendes hälsa. Vare sig det är fråga om ett brådskande besvär eller vård av en långvarigare sjukdom.
Att vänta för länge med att söka vård kan vara fatalt om besväret eller sjukdomen blir värre.

På hälsostationen tar en aulahälsare emot dig. Aulahälsarens uppgift är att garantera ett säkert besök. Aulahälsaren ställer några frågor och skickar sedan dig vidare. Tack för samarbetet!

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Gör en symtombedömning på omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom och du kan vid behov boka tid till coronavirustest.

Om du inte kan göra en symtombedömning, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Ifall coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen är milda, vänta till nästa dag. Ifall saken inte kan vänta på att coronavirusrådgivningen öppnar, eller det är fråga om någon annan brådskande sjukdom, får du betjäning av Jourhjälpen tfn 116 117. 

Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset

Är du oroad över din hälsa eller behöver du stöd med vården av en långvarig sjukdom?  Har du akuta symtom? Vi erbjuder hälsovårdar-, sjukskötar-, läkar- och fysioterapeuttjänster samt mentalvårdens och missbruksvårdens tjänster. Vi börjar lösa dina problem redan vid första kontakten med hjälp av vårt mångsidiga team av experter.

Nordsjö hälsostationstjänster:
vardagar kl. 8–16

Obs! Nordsjö hälsostation är stängd 10.9.2020

I akuta fall se närmare instruktioner nedan.

Jag behöver brådskande vård och kan inte vänta till i morgon 

Jag behöver icke-brådskande vård 

Jag vill avboka eller omboka en mottagningstid 

Jag vill boka tid till vaccination, injektion, borttagning av stygn eller agraffer 

Vår personal 

Jag söker vårduppgifter, laboratorie­resultat eller recept 

Jag vill göra en elektronisk hälsoundersökning

112Obs! Vid allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall, ring


Fysioterapi

För nordsjöbor är den primära fysioterapeutiska enheten vid Kvarnbäckens hälsostation, tidsbeställning tfn 09 310 67000. Du kan också välja en annan fysioterapienhet i Helsingfors.

Nordsjö central för hälsa och välbefinnande har tre fysioterapeuter som arbetar i de olika teamen. Patienterna till dem kommer efter en bedömning av vårdbehovet.

Om du har problem i stöd- och rörelseorganen kan du antingen ringa hälsostationen eller fylla i en elektronisk blankett på nätet, varefter hälsovårdaren bedömer om du behöver tid hos fysioterapeut, hälsovårdare eller läkare.

Ergoterapi ‒ stöd för funktions­förmågan i vardagen

Har din funktionsförmåga ändrats så att vardagssysslorna känns krävande? Klarar du inte av dagliga funktioner som hör till livet, arbetet eller fritiden? Syftet med ergoterapi är att ge dig möjlighet trots skada eller sjukdom att delta i funktioner viktiga för dig. Vi planerar tillsammans med dig en vardag som stöder din funktionsförmåga. Vi ser till att kan få nödvändiga hjälpmedel och ändringsarbeten i din bostad.

Nordsjö ergoterapitjänster:
vardagar kl. 7.30‒18 med tidsbeställning

I akuta problem sök hjälp vid hälsostationens mottagning.


Hur kan jag få ergoterapitjänster? 

Var och hur ordnas ergoterapin? 

Jag vill avboka eller ändra min mottagningstid 
20.10.2020 13:56