Hoppa till innehållet

Ofta ställda frågor

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Var ligger centralen?

Nordsjö familjecenter och centralen för hälsa och välbefinnande finns på Kaffegränden 3. Centralen ligger bredvid köpcentret Columbus och omkring 100 meter från metrostationen.

Hur kommer man till centralen i Nordsjö?

Centralen finns på Kaffegränden 3, dit det är enkelt att ta sig. Centralen ligger 100 meter från Nordsjö metrostation, alldeles intill köpcentret Columbus. Parkeringsplatser (även för rörelsehindrade) finns vid centralens gavel (se kartan). Parkeringsplatser finns också till exempel i anslutning till metrostationen.

Hurdana kollektivtrafikförbindelser har centralen?

Man kan enkelt ta sig till Nordsjö centrum med metron, och från metrostationen är det bara 100 meter till centralen. Även många bussar stannar i närheten.

 • Solvik: buss 90
 • Gårdsbacka: metron eller buss 560
 • Östra centrum: metron
 • Mellungsbacka: metron eller bussarna 560 och 818
 • Kvarnbäcken: metron eller buss 560 (från hållplatsen i Tranbacka)
 • Porslaxvägen: buss 96
 • Botby gård: metron
 • Rastböle: metron
 • Hamnen: buss 90
 • Botbyåsen: bussarna 93/93K, 97/97V, 841, närbuss 805 + metron från Botby gård eller från Östra centrum
 • Östersundom: bussarna 93/93K, 841 + metron från Botby gård

Närbusslinjer

 • 813 Nordsjö (M) – Norra affärscentrum
 • 814 Nordsjö (M) – Krokholmsvägen
 • 815 Nordsjö (M) – Stora Ullholmsvägen
 • 816 Nordsjö (M) – Ramsöudden
 • 817 Nordsjö (M) – Kallvik
 • 818 Nordsjö (M) – Mellungsbacka
 • 819 Nordsjö (M) – Nybondas


Finns det parkeringsplatser i närheten av centralen?

Parkeringsplatser (även för rörelsehindrade) finns vid centralens gavel (se kartan). Parkeringsplatser finns också till exempel i anslutning till metrostationen.


Finns det en karta över var centralen för hälsa och välbefinnande ligger?

Nedan finns en karta som åskådliggör centralens läge och de viktigaste kollektivtrafikförbindelserna till centralen. Förstora kartan genom att klicka.
Utskriftbar version (pdf)

Vuosaaren kartta


Hur har tillgängligheten beaktats på centralen och i dess omgivning?

Centralen är tillgänglig. Det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade vid centralens gavel (se kartan).


Vilka tjänster erbjuder centralen?

Nordsjö familjecenter och centralen för hälsa och välbefinnande erbjuder helsingforsarna tillgång till ett mer omfattande och välfungerande utbud av såväl familje- som social- och hälsovårdstjänster än tidigare under ett och samma tak.
Dessa tjänster finns i Nordsjö:

Central för hälsa och välbefinnande

 • Hälsostationstjänster
 • Munhälsovårdstjänster
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Psykiatri- och missbrukartjänster
 • Socialrådgivningen
 • Socialarbetet och socialhandledningen
 • Handikappservicen (flyttar senare)
 • Stödtjänster, bl.a. laboratorietjänster

Familjecentret

 • Mödra- och barnrådgivningsbyråer
 • Öppna rådgivningsbyrån
 • Rådgivningsbyråernas psykologtjänster
 • Hemservice för barnfamiljer
 • Socialhandledningen för barnfamiljer
 • Talterapi för barn
 • Fysioterapi för barn
 • Ergoterapin för barn
 • Familjerådgivningsbyrån
 • Bedömning av servicebehov och stöd
 • Barnskydd


Finns tjänsterna på centralen i Nordsjö fortfarande på samma plats som tidigare?

Ja, i huvudsak. Såväl hälsostationstjänsterna som rådgivningstjänsterna finns i samma byggnad som tidigare, på Kaffegränden 3. Vissa förändringar har gjorts i samband med renoveringen och vissa tjänster kan därför ha flyttat till en annan våning.

Vad är nytt i centralen i Nordsjö nu efter förändringen?

Efter renoveringen erbjuds smidigare och mer omfattande familjetjänster samt social- och hälsovårdstjänster. Man har även tagit i bruk nya verksamhetsmodeller för såväl familjecentret som centralen för hälsa och välbefinnande. För klienten innebär detta att man får mer heltäckande service från samma ställe.

För vem är Nordsjö familjecenter och centralen för hälsa och välbefinnande avsedd?

Tjänsterna är främst avsedda för klienter från Nordsjö, men vid behov även för alla andra helsingforsare. Till klienterna hör såväl barn och unga som vuxna.

Den erbjuder inte de mångsidiga servicecentralernas tjänster som främst är avsedda för äldre. Trots det finns till exempel hälsostationstjänsterna samt psykiatrin och missbrukartjänsterna för äldre vid centralen för hälsa och välbefinnande.16.11.2020 10:58