Hoppa till innehållet

Rådgivningsbyrå- och familjetjänster

Rådgivnings- och familjetjänster


Mödra- och barnrådgivnings­byråer


Tidsbokning och information 

E-tjänster 

Chatt 

Läkar- och hälsovårdar­mottagningar 

Frågor om sjukdomar 

Öppna rådgivningsbyrån 

Rådgivningsbyråns psykologtjänster 


Talterapi för barn

Förfrågningar om talterapin: tfn 09 310 45903, 09 310 48361 eller 09 310 50466

Tjänsterna är avsedda för barn och unga under 16 år från Helsingfors. Undersökningar och vård uppsöks på en remiss från hälsovården (barnrådgivningen eller hälsovårdare inom skolhälsovården eller på en läkarremiss).
Talterapeuterna undersöker och rehabiliterar störningar i språket, talet och ljudet. Svenskspråkiga klienter får talterapitjänsterna på sitt modersmål.


Mer information om svenskspråkig talterapi

Det finns talterapeuter vid 10 enheter på olika håll i staden. 
Talterapin kräver en remiss från barnrådgivningen eller skolhälsovården i Helsingfors. Efter remissbehandlingen får familjen besked per brev om hos vilken talterapeut de kan boka tid.


Fysioterapi på familjecentret

Det finns en fysioterapeut vid Nordsjö familjecenter. Tidsbokning på numret 09 310 67000.
Betjäningstid kl. 8–16. Kvällsmottagningar en gång i veckan, om veckodagen överenskoms separat.

Ergoterapi

Det finns två ergoterapeuter för barn på Nordsjö familjecenter. Mottagningsrummet finns på femte våningen. Närmast kommer du med B-hissarna. Ergoterapeutiska bedömningar utförs vanligen mellan kl. 8 och 16.

Rådgivningstelefon för barnergoterapi, för familjer (09) 310 20823, onsdagar kl. 13–14.

Under en ergoterapeutisk bedömning av barn kartläggs de olika delområdena av utvecklingen. Dessa är bl.a. grov- och finmotorik, visuell gestaltning och hantering av sinnesinformationen. Som metoder används tester och uppgifter som mäter barnets kunskaper och färdigheter samt observation i olika situationer. Vid behov och med föräldrarnas samtycke kan ergoterapeuten ringa till eller göra ett observationsbesök på barnets daghem eller kontakta andra aktörer som deltar i vården av barnet.

Remissen till en ergoterapeutisk bedömning av barn i åldern 3–6 år utfärdas av en hälsovårdare, läkare, rådgivningspsykolog, talterapeut eller fysioterapeut på rådgivningsbyrån. Även en ambulerande specialbarnträdgårdslärare kan ta initiativet till en remiss. Ergoterapeuten tar kontakt med familjen per telefon eller brev när den första mottagningstiden närmar sig. Beroende av barnets ålder, ork eller problemens karaktär blir det i regel cirka tre bedömningsbesök. Ett besök tar 1–1,5 timmar.

Närmare information om ergoterapeutiska bedömningar av barn i Helsingfors10.01.2022 16:01